Досліди Фарадея. Явище електромагнітної індукції. Індукційний електричний струм. 9кл.

11 запитань
Запитання 1

За допомогою чого Фарадей отримав електричний струм?

варіанти відповідей

Електричного поля.

Магнітного поля Землі.

Магнітного поля постійного магніту.

Електричного поля позитивного заряду.

Запитання 2

Якщо кількість ліній магнітної індукції, що пронизують поверхню, обмежену замкнутим контуром змінюється, то у ньому виникає ...

варіанти відповідей

електричний опір.

магнітне поле.

магнітна індукція.

електричний (індукційний) струм.

Запитання 3

Чим супроводжується змінне магнітне поле в навколишньому просторі?

варіанти відповідей

Створенням електростатичного поля.

Створенням диполів.

Появою магнітного поля.

Появою вихрового електричного поля.

Запитання 4

Якщо магніт віддаляти від котушки, то котушка ...

варіанти відповідей

не реагуватиме.

відштовхуватиметься від магніту.

притягуватиметься до магніту.

коливатиметься.

Запитання 5

Електромеханічний генератор - це пристрій, в якому механічна енергія перетворюється на ...

варіанти відповідей

внутрішню енергію.

потенціальну енергію.

кінетичну енергію.

електричну енергію.

Запитання 6

Явище електромагнітної індукції - це коли

варіанти відповідей

виникає електричний струм в незамкненому провідному контурі, який знаходиться в змінному магнітному полі.

у замкненому провідному контурі виникає електричний струм, якщо кількість ліній магнітної індукції, що пронизують поверхню, обмежену контуром, змінюється.

виникає електричний струм в замкненому провідному контурі, який знаходиться в постійному магнітному полі.

виникає електричний струм в незамкненому провідному контурі, який знаходиться в незмінному магнітному полі.

Запитання 7

Визначіть полярність котушки

варіанти відповідей

Зверху N, знизу S

Зверху S, знизу N

Полярність однакова

Запитання 8

На рисунку показаний штабовий магніт, що рухається вздовж вісі замкненої дротяної котушки.

Визначте 3 правильні відповіді.

варіанти відповідей

у котушці виникає індукційний електричний струм

якщо напрямок індукційного струму в котушці буде такий, як показано на малюнку, котшка буде притягатися к магніту

 сила індукційного струму стане найбільшою, коли магніт повністю до середини котушки та зупиниться

якщо напрямок індукційного струму в котушці буде такий, як показано на малюнку, котшка буде відштовхуватися від магніту

чим швидше буде рухатися магніт, тим більшою буде сила індукційного струму

Запитання 9

Визначте напрямок індукційного струму в кільці. 

варіанти відповідей
Запитання 10

Визначте напрямок індукційного струму в котушці.


варіанти відповідей
Запитання 11

Опишіть досліди Фарадея

варіанти відповідей

Індукційний струм виникає при переміщенні магніта всередині котушки.

Індукційний струм виникає при розміщенні магніта всередині котушки.

Індукційний струм виникає при переміщенні тільки північного магнітного полюсу магніта всередині котушки.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест