Досліди Фарадея. Закон електромагнітної індукції. Самоіндукція. Індуктивність. Енергія магнітного поля

Додано: 16 листопада 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
8 запитань
Запитання 1

Енергія магнітного поля обчислюється за формулою ...

варіанти відповідей
Запитання 2

ЕРС індукції в рухомому провіднику обчмслюється за формулою...

варіанти відповідей
Запитання 3

Потік магнітної індукції визначається за формулою ...

варіанти відповідей
Запитання 4

Чи зміниться, і якщо зміниться, то як, різниця потенціалів між кінцями крил літака в разі збільшення швидкості його руху в 2 рази?

варіанти відповідей

Залишиться не змінною

різниця потенціалів збільшиться в 4 рази 

Збільшиться в 2 рази

різниця зменшиться в 4 рази

Запитання 5

Лінії магнітної індукції однорідного магнітного поля утворюють кут 60° з вертикаллю. Модуль магнітної індукції дорівнює 0,2 Тл. Який магнітний потік пронизує горизонтальне дротове кільце радіусом 10 см? 

варіанти відповідей

3,14 Вб

3,14 мВб

31,4 мВб

0,314 мВб

Запитання 6

Індуктивність котушки 100 мГн. Якою має бути сила струму в її обмотці, щоб енергія магнітного поля котушки становила 450 мДж?

варіанти відповідей

3 А

1 А

5 А

0,3 А

Запитання 7

На скільки змінилася протягом 8 с сила струму в обмотці електромагніту з індуктивністю 3,5 мГн, якщо під час цього виникла ЕРС самоіндукції 0,7 В?

варіанти відповідей

16 А

2 А

1,6 А

0,6 А

Запитання 8

Дротяне кільце радіусом 5 см розташоване в однорідному магнітному полі з індукцією 80 мТл перпендикулярно до ліній індукції. Унаслідок рівномірного зменшення індукції магнітного поля до 30 мТл протягом 0,5 с у кільці виникла ЕРС індукції 628 мВ. Зі скількох витків проводу складається кільце? 

варіанти відповідей

700

850

750

800

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест