ДПА 1 варіант О.В. Костильов

Додано: 13 квітня 2019
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 254 рази
33 запитання
Запитання 1

 Укажіть рослину, яка не утворює плодів

варіанти відповідей

А малина

Б сосна

В ліщина

Г согяшник

Запитання 2

  Укажіть тварину, яка має членисті кінцівки.

варіанти відповідей

А дощовий черв’як

Б бджола медоносна

В виноградний слимак

Г медуза коренерот

Запитання 3

  Укажіть систему органів людини до складу якої входить трахея

варіанти відповідей

А травна

Б видільна

В нервова

Г дихальна

Запитання 4

 Укажіть залозу, що виробляє інсулін.

варіанти відповідей

А гіпофіз

Б підшлункова

В щитоподібна

Г вилочкова

Запитання 5

  Укажіть мономер молекули білка,

варіанти відповідей

А гліцерол

Б амінокислота

В нуклеотид

Г глюкоза

Запитання 6

Укажіть органелу еукаріотичної клітини, яка бере участь в утворенні веретена поділу.

варіанти відповідей

А ендоплазматична сітка

Б комплекс Гольджі

В клітинний центр

Г лізосома

Запитання 7

 Укажіть речовини, які утворюються в результаті повного окиснення глюкози.?

варіанти відповідей

А вода і сечовина

Б амоніак і вуглекислий газ

В амоніак і сечовина

Г вода і вуглекислий газ

Запитання 8

Укажіть властивість генетичного коду.

варіанти відповідей

А зворотність

Б двозначність

В триплетність

Г безкінечність

Запитання 9

 Укажіть генотип людини у якого уфенотипі проявляється лише рецесивна ознака.

варіанти відповідей

А АА

Б Аа

В аа

Г А

Запитання 10

  Укажіть критерій виду.

варіанти відповідей

А хімічний

Б генетичний

В фізичний

Г математичний

Запитання 11

Укажіть одиницю класифікації, що об’єднує різні види суниць.

варіанти відповідей

А Рід

Б Ряд

В Клас

Г Тип

Запитання 12

Укажіть компонент екосистеми, до якого належать рослиноїдні тварини

 

варіанти відповідей

А продуценти

Б консументи першого порядку

В консументи другого порядку

Г редуценти

Запитання 13

 Під час досліду учні висадили у а горщрки з грунтом по кілька зернівок пшениці.

Ґрунт в обох горщиках поливали, але перший помістили на підвіконні, а другий - у непрозору шафу. За декілька діб з’явилися проростки.Порівнявши їх, учні переконалися, що:

варіанти відповідей

А проростки в обох горщиках були однакової довжини

Б проростки у другому горщику були коротшими ніж у першому                           

В проростки у другому горщику буду довшими ніж у першому

Г насінини у другому гощику не проросли

Запитання 14

За допомогою мікроскопа учні розглядали одноклітинний організм.Побачили, що він має джгутики і чашоподібний хлоропласт. Який організм побачили учні.

варіанти відповідей

А амебу

Б інфузорію

В євглену

Г хламідомонаду

Запитання 15

Прочитайте текст. У травному тракті людини під дією травних ферментів жири розщеплюються на (1), а білки на (2). Замість цифр потрібно вписати слова наведені в рядку. Укажіть правильний варіант.

варіанти відповідей

А 1- гліцерол і жирні кислоти, (2)- амінокислоти.

Б 1-жирні кислоти, 2- нуклеотиди

В 1- гліцерол та ортофосфатну кислоту, 2-поліпептиди

Г 1- піровиноградну кислоту, 2- дипептиди.

Запитання 16

 До лікарні потрапили два пацієнти з підозрою на одне й те саме інфекційне захворюван­ня. З метою створення імунного захисту першому пацієнтові ввели відповідну сироватку, а другому — вакцину. В якого з пацієнтів сформується активний імунітет до захворювання?

варіанти відповідей

А у першого

Б у другого

В обох

Г у жодного не сформується

Запитання 17

 Які органели еукаріотичної клітини мають власну спадкову інформацію..

варіанти відповідей

А Комплекс Гольджі

Б мікротрубочки

В мітохондрії

Г лізосоми

Запитання 18

Порівнюючи будову двох клітин, дослідники встановили, що перша клітина має клітинну оболонку (стінку), а в складі цитоплазми — рибосоми; друга клітина у цитоплазмі містить пластиди, її поверхневий апарат також представлений клітинною оболонкою ( стінкою). Цієї інформації достатньо для того, щоб стверджувати, що

варіанти відповідей

А обидві клітини належать до еукаріотів

Б обидві клітини належать до прокаріотів

В друга клітина має рослинне походження

Г перша клітина має прокаріотичне походження

Запитання 19

 Під час світлової стадії фотосинтезу синтезуються молекули (1) та розчеплюються мокули (2).

                                     

варіанти відповідей

А 1 - білків, 2 - АТФ

Б 1 - вуглеводів, 2 - хлорофілу

В 1 - АТФ, 2 - води     

Г 1 - ліпідів, 2 - РНК

Запитання 20

 У процесі мейотичного поділу гаплоїдна клітина поділилася на дві гаплоїдні. Це могло відбутися:

варіанти відповідей

А під час першого та другого поділів

Б лише під час першого поділу

В лише під час другого поділу

Г між першим і другим поділом

Запитання 21

Ген, що обумовлює чорний колір шерсті у морських свинок, повністю домінує над геном,що обумовлює білий колір. Який відсоток морських свинок у F1 у разі схрещування АА х аа буде чорного кольору.

варіанти відповідей

А 100%

Б 50%

В 25%

Г 0%

Запитання 22

 У попуіяції (1) самок набагато більше, ніж самців, а в популяціях (2) переважають особини, що утворилися внаслідок нестатевого розмноження.

варіанти відповідей

А 1 - лелек, 2 - конюшини звичайної

Б 1 - бджіл, 2 - амеби протея

В 1 - кротів, 2 - спірогіри

Г 1 - жуків-оленів, 2 - білих грибів

Запитання 23

Проаналізуйте твердження щодо органа рослини, позначеного на рисунку стрілкою, й укажіть правильні. І — з нього може розвиватися квітка; II — зовнішні покриви мають за­хисне значення.

варіанти відповідей

А лише І

Б лише II

В обидва правильні

Г немає правильних

Запитання 24

Проаналізуйте твердження щодо тварини, зображеної на рисунку, та вкажіть правильні.

І — ріст супроводжується линянням; II — розмноження статеве; III — має 5 пар грудних ходильних кінцівок.

варіанти відповідей

А лише І і II

Б лише І і III

В лише II і III

Г І, II, III

Запитання 25

Проаналізуйте твердження щодо клітини, зображеної на риунку та вкажіть правильні.

І — цифрою 1 позначено аксон; II — цифрою 2 позначено дендрит, III цифрою 3 позначено тіло клітини.

варіанти відповідей

А лише І

Б лише II

В лише III

Г І, II, III

Запитання 26

26.Установіть відповідність міжгрупою організмів (1—4) та її характеристикою (А—Д).

варіанти відповідей

1 рослини

2 тварини

3 гриби

4 еубактерії

А у їхніх клітинах є вакуолі, але немає пластид

Б клітинні оболонки (стінки) містять целюлозу

В надмембранний комплекс представлений глікокаліксом

Г клітинні оболонки (стінки) містять муреїн

Запитання 27

26.Установіть відповідність міжгрупою організмів (1—4) та її характеристикою (А—Д).

варіанти відповідей

1 рослини

2 тварини

3 гриби

4 еубактерії

А у їхніх клітинах є вакуолі, але немає пластид

Б клітинні оболонки (стінки) містять целюлозу

В надмембранний комплекс представлений глікокаліксом

Г клітинні оболонки (стінки) містять муреїн

Запитання 28

26.Установіть відповідність міжгрупою організмів (1—4) та її характеристикою (А—Д).

варіанти відповідей

1 рослини

2 тварини

3 гриби

4 еубактерії

А у їхніх клітинах є вакуолі, але немає пластид

Б клітинні оболонки (стінки) містять целюлозу

В надмембранний комплекс представлений глікокаліксом

Г клітинні оболонки (стінки) містять муреїн

Запитання 29

26.Установіть відповідність міжгрупою організмів (1—4) та її характеристикою (А—Д).

варіанти відповідей

1 рослини

2 тварини

3 гриби

4 еубактерії

А у їхніх клітинах є вакуолі, але немає пластид

Б клітинні оболонки (стінки) містять целюлозу

В надмембранний комплекс представлений глікокаліксом

Г клітинні оболонки (стінки) містять муреїн

Запитання 30

27.Визначте послідовність переходу енергії між учасниками наземної екосистеми. ( 2 правильні відповіді)

варіанти відповідей

А попелиця

Б мурашка

В рослина

Г кріт

1

2

3

4

Запитання 31

27.Визначте послідовність переходу енергії між учасниками наземної екосистеми. ( 2 правильні відповіді)

варіанти відповідей

А попелиця

Б мурашка

В рослина

Г кріт

1

2

3

4

Запитання 32

27.Визначте послідовність переходу енергії між учасниками наземної екосистеми. ( 2 правильні відповіді)

варіанти відповідей

А попелиця

Б мурашка

В рослина

Г кріт

1

2

3

4

Запитання 33

27.Визначте послідовність переходу енергії між учасниками наземної екосистеми. ( 2 правильні відповіді)

варіанти відповідей

А попелиця

Б мурашка

В рослина

Г кріт

1

2

3

4

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест