ДПА 2 варіант О.В. Костильов

Додано: 14 квітня 2019
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 188 разів
33 запитання
Запитання 1

Укажіть медоносну рослину.

варіанти відповідей

А пшениця

Б буряк

В гречка

Г ліщина

Запитання 2

Укажіть комаху у якої є стадія лялечки.

варіанти відповідей

А хрущ травневий

Б воша головна

В коник зелений 

Г тарган рудий

Запитання 3

Укажіть кістку, що входить до складу пояса верхніх кінцівок.

                                                          

  

                                                                                                                    

варіанти відповідей

 А ключиця

 Б гомілкова        

 В грудина    

 Г ребро

Запитання 4

Укажіть залозу змішаної секреції.

                                                          

варіанти відповідей

А гіпофіз

Б    вилочкова

В підшлункова   

Г надниркова       

Запитання 5

Укажіть рівень організацї живої матерії на якому проявляється колообіг речовин у природі.

 

варіанти відповідей

 А тканинний

 Б організмовий

В популяційно-видовий

Г екосистемний

Запитання 6

Укажіть речовину, яка є біополімером.

 

варіанти відповідей

 А білок

Б цукор

 В жир

 Г гліцерол

Запитання 7

Грибна клітина на відмінувід рослинної в складі клітинної оболонки містить

варіанти відповідей

А глікоген

Б хітин

В целюлозу

Г муреїн

Запитання 8

Як називають процеси поглинання клітиною речовин та засвоєння їх для задоволення власних потреб.

варіанти відповідей

А травлення

Б катаболізм

В дисиміляція

Г асиміляція

Запитання 9

Яка молекула є матрицею, що забезпечує синтез поліпептидного ланцюга безпосередньо на рибосомі?

        

      

варіанти відповідей

А ДНК  

Б рРНК  

 В тРНК

  Г мРНК

Запитання 10

Яку частку гамет з домінантним геном утворюють гетерозиготи?

        

варіанти відповідей

А 100 %

Б 50 % 

В 25 %

  Г 0 %

Запитання 11

Рушійною силою еволюції за Ч. Дарвіном є:

варіанти відповідей

А природний добір

Б популяційні хвилі

В мутації

Г міграції

Запитання 12

Укажіть функціональну групу екосистеми, до якої належать печериці, опеньки, мухомори.

                                                                                       

варіанти відповідей

А продуценти  

Б первинні консументи

В вторинні консументи

Г редуценти

Запитання 13

Друга частина.

Учні порівнювали рослини різних угруповань і запропонували декілька суджень правильним є судження, що серед                                       ,

варіанти відповідей

А рослин боліт переважають мохоподібні

Б лісових рослин переважають види квітки яких зібрані в суцвіття

Г степових рослин переважають и трав`янисті види

В лучних рослин переважають трав`янисті рослини.

Запитання 14

Вивчаючи кровоносну систему птахів учні дійшли висновку, що від кровоносної системи хордових тварин її відрізняє наявність

варіанти відповідей

А шкірного дихання

Б повітряних мішків

В двох бронхів

Глише однієї легені

Запитання 15

Під час обстеження лікар офтальмолог помітив, що у хворого зображення фокусується за сітківкою. Укажіть це порушення зору.

варіанти відповідей

А косоокість

Б астигматизм

В короткозорість

Г далекозорість

Запитання 16

Прочитайте текст: «Запам’ятовування запахів - це функція (1) пам’яті, а стереотип­не відтворення рухів під час танцю - прояв (2) пам’яті». Замість цифр потрібно вписати слова, наведені у рядку. Укажіть правильний варіант.

варіанти відповідей

А 1 - словесно-логічної, 2 - рухової

Б 1 - емоційної, 2 - образної

В 1 - образної, 2 - словесно-механічної

Г 1 - образної, 2 - рухової

Запитання 17

До складу ланцюга живлення входять

варіанти відповідей

А лише продуценти

Б продуценти та консументи

В лише консументи

Г лише редуценти

Запитання 18

Укажіть вітамін, який може синтезуватися в організмі людини.

            

варіанти відповідей

А С  

Б В1

 В D

Г А

Запитання 19

Вивчаючи будову прокаріотичної клітини, один учень висловив упевненість у тому, що вона не містить органел, крім рибосом; другий учень сповістив, що спадкова інформація зберігається у кільцевій молекулі ДНК. Хто з них має рацію?

варіанти відповідей

А лише перший

Б лише другий

В обидва мають рацію

Г обидва помиляються

Запитання 20

Учні вивчали мейоз та висловили судження. перший учень сказав,що результатом мейозу є утворення чотирьох гаплоїдних клітин з однієї диплоїдної,. Другий учень зауважив,що внаслідок мейозу у тварин утворюються гамети. Хто з них має рацію?                            

варіанти відповідей

А лише перший

Б лише другий

В обидва мають рацію

Г обидва помиляються

Запитання 21

Молекула ДНК, на відміну від молекули РНК містить нуклеотид

        

       

варіанти відповідей

А аденін  

Б тимін   

В цитозин

 Г гуанін

Запитання 22

Рецесивна ознака ( хворобу) зчеплену з Х хромосомою виявиться(1) і успадкується (2). Замість цифр у тексті впишіть слова.

         *

варіанти відповідей

А 1-дітей обох статей від 2-батька

Б1- доньки 3- батька         

В 1-сина 2- матері

Г 1-дітей обох статей 2- матері

Запитання 23

Четверта частина.

Проаналізуйте твердження стосовно рослини зображеної на малюнку і укажіть правильні. I- цю рослину занесено до Червоної книги України; I I - ця рослина проростає в степах; III -квітки цієї рослини зібрані в суцвіття - китиця.

варіанти відповідей

А лише III і I

Б лише II і III

В лише I і II

Г лише I, II і III.

Запитання 24

Проаналізуйте твердження щодо тварини, зображеної на рисунку, і вкажіть правильні. І — розмножується, відкладаючи яйця; II — має трикамерне серце; III — розвивається з мета­морфозом.

варіанти відповідей

А лише І і II

Б лише II і III

В лише І і III

Г І, II, III

Запитання 25

Проаналізуйте твердження стосовно функцій органів травної системи і вкажіть правильні. І — в органах, позначених цифрами 1 і 4 кисле середовище; II - в органі, позначеному цифрою 2 первинне розщеплення білків; III — у відділ, позначеному цифрою 3 надходить жовч.

                                         

                       

                     

варіанти відповідей

А лише І і II     

Б лише І і III      

В лише II і III     

Г І, II, III

Запитання 26

26. Установіть відповідність між поняттями (1-4) та його визначенням ( А-Д).

Оберіть одну відповідність.

варіанти відповідей

1 популяційні хвилі

2 мутації

3 дрейф генів

4 природній добір

А випадкові зміни частоти зустрічальності алелів

Б вйбіркове вимирання менш пристосованих особин

В коливання чисельності популяцій

Г поява нових алелів генів у межах однієї популяції

Запитання 27

26. Установіть відповідність між поняттями (1-4) та його визначенням ( А-Д).

Оберіть одну відповідність.

варіанти відповідей

1 популяційні хвилі

2 мутації

3 дрейф генів

4 природній добір

А випадкові зміни частоти зустрічальності алелів

Б вйбіркове вимирання менш пристосованих особин

В коливання чисельності популяцій

Г поява нових алелів генів у межах однієї популяції

Запитання 28

26. Установіть відповідність між поняттями (1-4) та його визначенням ( А-Д).

Оберіть одну відповідність.

варіанти відповідей

1 популяційні хвилі

2 мутації

3 дрейф генів

4 природній добір

А випадкові зміни частоти зустрічальності алелів

Б вйбіркове вимирання менш пристосованих особин

В коливання чисельності популяцій

Г поява нових алелів генів у межах однієї популяції

Запитання 29

26. Установіть відповідність між поняттями (1-4) та його визначенням ( А-Д).

Оберіть одну відповідність.

варіанти відповідей

1 популяційні хвилі

2 мутації

3 дрейф генів

4 природній добір

А випадкові зміни частоти зустрічальності алелів

Б вйбіркове вимирання менш пристосованих особин

В коливання чисельності популяцій

Г поява нових алелів генів у межах однієї популяції

Запитання 30

27. Визначте послідовність організмів за їх потребою у воді, починаючи з найбільш залежних від води.

Оберіть одну із послідовностей.

варіанти відповідей

А мезофільні

Б гідрофільні

В водні

Г ксерофільні

1

2

3

4

Запитання 31

27. Визначте послідовність організмів за їх потребою у воді, починаючи з найбільш залежних від води.

Оберіть одну із послідовностей.

варіанти відповідей

А мезофільні

Б гідрофільні

В водні

Г ксерофільні

1

2

3

4

Запитання 32

27. Визначте послідовність організмів за їх потребою у воді, починаючи з найбільш залежних від води.

Оберіть одну із послідовностей.

варіанти відповідей

А мезофільні

Б гідрофільні

В водні

Г ксерофільні

1

2

3

4

Запитання 33

27. Визначте послідовність організмів за їх потребою у воді, починаючи з найбільш залежних від води.

Оберіть одну із послідовностей.

варіанти відповідей

А мезофільні

Б гідрофільні

В водні

Г ксерофільні

1

2

3

4

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест