Екосистеми. Різноманітність екосистем

Додано: 17 квітня 2019
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 8603 рази
12 запитань
Запитання 1

Як називається наука про екосистеми?

варіанти відповідей

Екологія

Біологія

Синекологія

Запитання 2

Сукупність організмів різних видів та середовища їхнього існування, що пов'язані з обміном речовин, енергії та інформації називається

варіанти відповідей

Екосистема

Екосистемне різноманіття

Синекологія

Запитання 3

Хто ввів термін "екосистема"?

варіанти відповідей

Ернст Геккель

Артур Тенслі

Чарльз Дарвін

Запитання 4

З яких двох частин складається будь-яка екосистема?

варіанти відповідей

Абіотична і біотична

Абіотична і продуценти

Консументи і редуценти

Запитання 5

Які структури має будь-яка екосистема?

варіанти відповідей

Лише просторову

Просторову і видову

Просторову, видову і екологічну

Запитання 6

Популяції автотрофних організмів, здатних синтезувати оргінічні речовини з неорганічних - це

варіанти відповідей

Редуценти

Консументи

Продуценти

Запитання 7

Популяції гетеротрофних організмів, які живляться безпосереднього або через інші організми готовою органічною речовиною, синтезованою автотрофами - це

варіанти відповідей

Консументи

Продуценти

Редуценти

Запитання 8

Популяції гетеротрофних організмів, які у процесі життєдіяльності розкладають мертві органічні речовини до мінеральних - це

варіанти відповідей

Редуценти

Консументи

Продуценти

Запитання 9

За масштабом екосистеми поділяють на:

варіанти відповідей

Глобальні і локальні

Макроекосистеми і мікроекоситеми

Видові і популяційні

Запитання 10

За походженням екоситеми бувають:

варіанти відповідей

Штучні і наземні

Природні і глобальні

Природні і штучні

Запитання 11

За походженням екосистеми розрізняють:

варіанти відповідей

Наземні, космічні

Наземні, прісноводні, морські

Грунтові, водні

Запитання 12

Будь-яка екосистеми є відкритою для зовнішнього обміну речовин, енергіх та інформації ?

варіанти відповідей

Так

Ні

Залежить від походження екосистеми

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест