Екологічні чинники та фактори середовища

Додано: 17 квітня
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 112 разів
10 запитань
Запитання 1

Що вивчає екологія?

варіанти відповідей

Взаємозв'язки між живими організмами

 Взаємозв'язки між живими організмами і довкіллям

 Взаємозв'язки між дикою природою і людиною

Вплив людини на природу

Запитання 2

Усі компоненти навколишнього середовища, які впливають на живі організми та їх угруповання - це

варіанти відповідей

екологічними факторами

  середовищем життя

 біологічними факторами

  середовищем виживання

Запитання 3

Вплив чинників неживої природи називаються

варіанти відповідей

абіотичні

біотичні

антропогенні

космічні

Запитання 4

Опосередкований вплив діяльності людини на фітоценози проявляється у

варіанти відповідей

вирубуванні лісів

будівництві доріг

засоленні ґрунту

випасанні худоби

Запитання 5

Що таке екологічний оптимум?

варіанти відповідей

Мінімальне значення фактора, при якому можлива життєдіяльність організмів;

Максимальне значення фактора, при якому можлива життєдіяльність організмів;

Фактор, інтенсивність якого наближається або перевищує межі витривалості;

Оптимальне значення факторів середовища, які забезпечують посилений ріст, розвиток і відтворення організмів.

Запитання 6

Автором закону єдності середовища та організмів є

варіанти відповідей

 Ернст Геккель

  Артур Тенслі

Володимир Вернадський

Чарльз Дарвін

Запитання 7

Активний рух, пристосування для збільшення плавучості, зяброве дихання, зовнішнє запліднення, біолюмінесценція - це приклади пристосування

варіанти відповідей

гідробіонтів

дендробіонтів

аеробіонтів

екзобіонтів

Запитання 8

Мінеральне живлення, тонкі покриви тіла, риючі кінцівки, слабка пігментація тіла, гетеротрофне живлення

варіанти відповідей

гідробіонтів

едафобіонтів

аеробіонтів

  дендробіонтів

Запитання 9

Мешканці гостального середовища існування поділяються на

варіанти відповідей

екзобіонтів

мезобіонтів

ксеробіонтів

ендобіонтів

Запитання 10

У наземно-повітряному середовищі світло є чинником для явищ

варіанти відповідей

фотосинтезу

фотоперіодизму

біологічного годинника

терморегуляції

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест