Екологічні чинники. Фактори середовища. Стабільність екосистем

Додано: 17 квітня 2019
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 916 разів
12 запитань
Запитання 1

Що вивчає екологія?

варіанти відповідей

Взаємозв'язки між живими організмами

 Взаємозв'язки між живими організмами і довкіллям

 Взаємозв'язки між дикою природою і людиною

Вплив людини на природу

Запитання 2

Усі компоненти навколишнього середовища, які впливають на живі організми та їх угруповання - це

варіанти відповідей

екологічними факторами

  середовищем життя

 біологічними факторами

  середовищем виживання

Запитання 3

Вплив чинників неживої природи називаються

варіанти відповідей

абіотичні

біотичні

антропогенні

космічні

Запитання 4

Опосередкований (не прямий) вплив діяльності людини на фітоценози проявляється у

варіанти відповідей

вирубуванні лісів

будівництві доріг

засоленні ґрунту

випасанні худоби

Запитання 5

Що таке екологічний оптимум?

варіанти відповідей

Мінімальне значення фактора, при якому можлива життєдіяльність організмів;

Максимальне значення фактора, при якому можлива життєдіяльність організмів;

Фактор, інтенсивність якого наближається або перевищує межі витривалості;

Оптимальне значення факторів середовища, які забезпечують посилений ріст, розвиток і відтворення організмів.

Запитання 6

Автором закону єдності середовища та організмів є

варіанти відповідей

 Ернст Геккель

  Артур Тенслі

Володимир Вернадський

Чарльз Дарвін

Запитання 7

Активний рух, пристосування для збільшення плавучості, зяброве дихання, зовнішнє запліднення, біолюмінесценція - це приклади пристосування

варіанти відповідей

гідробіонтів

дендробіонтів

аеробіонтів

екзобіонтів

Запитання 8

Мінеральне живлення, тонкі покриви тіла, риючі кінцівки, слабка пігментація тіла, гетеротрофне живлення

варіанти відповідей

гідробіонтів

едафобіонтів

аеробіонтів

  дендробіонтів

Запитання 9

Мешканці гостального середовища існування поділяються на

варіанти відповідей

екзобіонтів

мезобіонтів

ксеробіонтів

ендобіонтів

Запитання 10

У наземно-повітряному середовищі світло є чинником для явищ

варіанти відповідей

фотосинтезу

фотоперіодизму

біологічного годинника

терморегуляції

Запитання 11

Яка сукцесія зображена на малюнку?

варіанти відповідей

первинна

вторинна

третинна

четвертинна

Запитання 12

Екосистема, що зображена на малюнку ...

варіанти відповідей

штучна

збідена видами

створена людиною

створена природою

не залежить від людини

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест