ДПА 8 варіант О.В. Костильов

Додано: 3 травня 2019
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 72 рази
33 запитання
Запитання 1

Агар-агар — речовина, яку використовують для виготовлення таких ласощів, як мармелад і пастила. Укажіть організм, з якого добувають цю речовину.

варіанти відповідей

А гриб

Б лишайник

В водорість

Г покритонасінна рослина

Запитання 2

Укажіть тварину, що має трикамерне серце, дихає легнями, шкіра вкрита роговими лусками.

варіанти відповідей

А миша польова

Б ящірка прудка

В ропуха очеретяна

Г їжак європейський

Запитання 3

Укажіть орган дихальної системи людини.

варіанти відповідей

А грудина

Б нирка

В трахея

Г аорта

Запитання 4

Укажіть орган сечовидільної системи, в якому утворюється первинна сеча

варіанти відповідей

А нирка

Б сечовід

В сечівник

Г сечовий міжур

Запитання 5

Укажіть рівень організації, На якому перебуває еритроцит

варіанти відповідей

А популяційно-видовий

Б молекулярний

В біосферний

Г клітинний

Запитання 6

Яку функцію в клітині виконують ліпіди

варіанти відповідей

А резервну

Б рухову

В каталітичну

Г сигнальну.

Запитання 7

Укажіть органелу основна функція якої синтез АТФ

варіанти відповідей

А мітохондрія

Б лізосома

В рибосома

Г комплекс Гольджі

Запитання 8

Сукупність реакцій окиснення органічних речовин з виділенням енергії, — це

варіанти відповідей

А фотосинтез

Б хемосинтез

В клітинне дихання

Г виділення

Запитання 9

Гамети в тваринному організмі утворюються в результаті

варіанти відповідей

А амітозу

Б мітозу

В мейозу

Г кон’югації

Запитання 10

Укажіть фактори, здатні спричинити порушення структури молекули ДНК і, як наслідок вплинути на спадковість.

варіанти відповідей

А мутагенні

Б кліматичні

В просторові

Г хронологічні

Запитання 11

 Укажіть науку, що вивчає вимерлі організми.

варіанти відповідей

А палеонтологія

Б морфологія

В фізіологія

Г археологія

Запитання 12

 До автотрофних організмів належать

варіанти відповідей

А сальвінія плаваюча

Б видра річкова

В дельфін чорноморський

Г гідра прісноводна

Запитання 13

Друга частина

Учні вивчали голонасінні рослини і висловили судження стосовно цих рослин. Укажіть правильне судження.

                                                                                             ^                     ^                                                                                                                                                      

варіанти відповідей

А розмноження відбувається за допомогою спор

Б запліднення відбуваєтеся за наявності вологи

В насінини захищені сухими плодами

Г насінини не захищені стінками плоду

Запитання 14

Серед експонатів музею учні побачили кістковий скелет тварини, в якої

були відсутні ребра.Один учень припустив, що цей скелет належить амфібії, другий - що це скелет ящірки. Хто із них зробив правильне припущення?

варіанти відповідей

А лише перший

Б лише другий

В обидва праві

Г обидва помиляються

Запитання 15

Проаналізуйте твердження стосовно ендокринної системи та вкажіть правильні. І — до неї вжодять залози вийнятково внутрішньої секреції; II — тільки залози ендокринної секреції здатні виробляти гормони.

варіанти відповідей

А лише І

Б лише II

В обидва правильні

Г немає правильних

Запитання 16

Учні вивчали парасимпатичну нервову систему і висловили судження щодо наслідків впливу її роботи на організм людини. Укажіть правильне судження.

варіанти відповідей

А прискорює серцевий ритм

Б розширює зіницю ока

В збільшує виділення шлункового соку

Г зменшує виділення слини

Запитання 17

На відміну від тваринної клітини, рослинна клітина містить

варіанти відповідей

А рибосоми

Б мітохондрії

В пластиди

Г комплекс Гольджі

Запитання 18

Йони якого хімічного елемента беруть участь у процесі зсідання крові.

варіанти відповідей

А Са

Б I

В Мg

Г Ге

Запитання 19

Учні вивчали процес фотосинтезу та висловили судження. Перший учень сказав, що процес відбувається в мітохондріях. Другий учень зауважив що реакцї світлової фази перебігають на мембранах тилакоїдів. Хто з них має рацію?

варіанти відповідей

А лише перший

Б лише другий

В обидва мають рацію

Г обидва помиляються

Запитання 20

Еволюційний процес виникнення подібних пристосувань до прирордніх умов у неспоріднених груп організмів — це

 

варіанти відповідей

А дивергенція

Б конвергенція

В паралелізм

Г популяційні хвилі

Запитання 21

Проаналізуйте твердження стосовно мутаційної мінливості та вкажіть правильні. І - унаслідок мутаційної мінливості відбуваються зміни генотипу, II - ніколи не успадковується.

варіанти відповідей

А лише І

Б лише II

В обидва правильні

Г немає правильних

Запитання 22

Третя частина.

Укажіть літеру, якою позначено організм, що характеризується такими ознаками: роз­множується насінням, у процесі статевого розмноження відбувається подвійне запліднення.

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 23

На рисунку зображено представників ссавців. Як літерою позначено твварину, що має великі різці й живиться рослинною їжею?   

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 24

Проаналізуйте твердження щодо шкіри та укажіть правильні.

І — цифрою 1 позначено елемент будови, який приймає подразнення зовнішнього середовища; II - цифрою 2 позначено елемент будови шкіри, який утворює та виділяє піт, ІІІ — цифра З вказує на волосяну цибулину

варіанти відповідей

А лише І

Б лише II

В обидва правильні

Г немає правильних

Запитання 25

26. Установіть відповідність між групами бактерій ( 1-4 ) та їх функціями ( А-Д ) в природі.

варіанти відповідей

1 бактерії гниття

2 ціанобактерії

3 паразитичні бактерії

4 нітрифікуючі бактерії

А розчеплюють органічні сполуки

Б викликають захворювання у тварин

В засвоюють атмосферний азот

Г збагачують грунт та водойми киснем

Запитання 26

26. Установіть відповідність між групами бактерій ( 1-4 ) та їх функціями ( А-Д ) в природі.

варіанти відповідей

1 бактерії гниття

2 ціанобактерії

3 паразитичні бактерії

4 нітрифікуючі бактерії

А розчеплюють органічні сполуки

Б викликають захворювання у тварин

В засвоюють атмосферний азот

Г збагачують грунт та водойми киснем

Запитання 27

26. Установіть відповідність між групами бактерій ( 1-4 ) та їх функціями ( А-Д ) в природі.

варіанти відповідей

1 бактерії гниття

2 ціанобактерії

3 паразитичні бактерії

4 нітрифікуючі бактерії

А розчеплюють органічні сполуки

Б викликають захворювання у тварин

В засвоюють атмосферний азот

Г збагачують грунт та водойми киснем

Запитання 28

26. Установіть відповідність між групами бактерій ( 1-4 ) та їх функціями ( А-Д ) в природі.

варіанти відповідей

1 бактерії гниття

2 ціанобактерії

3 паразитичні бактерії

4 нітрифікуючі бактерії

А розчеплюють органічні сполуки

Б викликають захворювання у тварин

В засвоюють атмосферний азот

Г збагачують грунт та водойми киснем

Запитання 29

27. Установіть послідовність довність біологічних систем, які перебувають на різних рівнях організації живого, починаючи з найнижчого.

варіанти відповідей

А клітина

Б молекула

В організм

Г біосфера

1

2

3

4

Запитання 30

27. Установіть послідовність довність біологічних систем, які перебувають на різних рівнях організації живого, починаючи з найнижчого.

варіанти відповідей

А клітина

Б молекула

В організм

Г біосфера

1

2

3

4

Запитання 31

27. Установіть послідовність довність біологічних систем, які перебувають на різних рівнях організації живого, починаючи з найнижчого.

варіанти відповідей

А клітина

Б молекула

В організм

Г біосфера

1

2

3

4

Запитання 32

27. Установіть послідовність довність біологічних систем, які перебувають на різних рівнях організації живого, починаючи з найнижчого.

варіанти відповідей

А клітина

Б молекула

В організм

Г біосфера

1

2

3

4

Запитання 33

Проаналізуйте твердження щодо ланцюга виїдання та вкажіть правильні. І- на першому трофічному рівні перебувають продуценти , II - другий трофічний рівень утворюють рослиноїдні тварини.

варіанти відповідей

А лише І

Б лише II

В обидва правильні

Г немає правильних

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест