1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

ДПА Березнюк М. Варіант № 1

Тест створено відповідно до першої частини збірника "Підсумкові контрольні роботи з математики. 9 клас" . Березняк М. В. - Тернопіль : Видавництво "Підручники і посібники", 2020. — 64 с.  

Додано: 11 березня 2020
Предмет: Математика, 9 клас
Тест виконано: 191 раз
12 запитань
Запитання 1

Знайдіть 25% числа 600.

варіанти відповідей

15

450

150

45

Запитання 2

Чому дорівнює найменше спільне кратне чисел 12 і 20?

варіанти відповідей

48

140

60

4

Запитання 3

Запишіть 4 13100 км у метрах.

варіанти відповідей

4013 м

4130 м

413 м

4913 м

Запитання 4

Якму одночлену дорівнює вираз 4х2у3 ⋅ 0,5ху2.

варіанти відповідей

3у6

2у6

2у5

3у5

Запитання 5

Яка пара чисел є розв’язком рівняння 2х - Зу = 1 

варіанти відповідей

(2; 1)

(14; -9)

(4; -3)

(6; 5)

Запитання 6

Які з чисел -2; 0, 2 є розв’язками нерівності х2 + 4х - 4 < 0?


варіанти відповідей

Усі вказані числа 

тільки 0 і 2

тільки -2 і 0

тільки -2 і 2


Запитання 7

Кутовий коефіцієнт якої з наведених прямих дорівнює 5?


варіанти відповідей

у = х - 5

у = 5х

у = х ∕ 5

у = - 5х

Запитання 8

 Сім футбольних команд провели турнір в одне коло (кожна команда зіграла по одному разу з усіма іншими). Скільки було зіграно ігор?


варіанти відповідей

6

7

36

21

Запитання 9

О - точка, перетину діагоналей прямокутника ABCD, ∠COD = 52°. Знайдіть ∠CВD

варіанти відповідей

26°

52°

128°

90°

Запитання 10

У рівнобедреному прямокутному трикутнику гіпотенуза дорівнює 5√2̅ см. Знайдіть катет.

варіанти відповідей

2,5√2̅ см

5 см

2,5 см

√2̅ см

Запитання 11

Знайдіть довжину дуги кола, градусна міра якої дорівнює 60°, якщо ра­діус кола - 7 см.

варіанти відповідей

1 ∕ 6π см

14π см

π см

7π ∕ 3 см

Запитання 12

Знайдіть відстань від точки А(-4; 3) до початку координат.

варіанти відповідей

7

1

9

5

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест