18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

ДПА Березнюк М. Варіант № 19

Тест створено відповідно до першої частини збірника "Підсумкові контрольні роботи з математики. 9 клас" . Березняк М. В. - Тернопіль : Видавництво "Підручники і посібники", 2020. — 64 с. 

Додано: 14 березня 2020
Предмет: Математика, 9 клас
Тест виконано: 36 разів
12 запитань
Запитання 1

Знайдіть корінь рівняння 4х - 14 = 26.


варіанти відповідей

10 

40

4  

З

Запитання 2

Яку частину хвилини становлять 23 с?

варіанти відповідей

1 23 хв.

23 100 хв.

23 60 хв.

2,3 хв.

Запитання 3

Яке з даних чисел не можна записати у вигляді скінченного десяткового

дробу?

варіанти відповідей

3 15

17

18

23250

Запитання 4

Спростіть вираз

варіанти відповідей

5,5

Запитання 5

Яка рівність істинна, якщо α < b і с < 0?

 

варіанти відповідей

α < b + с  

α + c < b  

αс > b     

α > bс

Запитання 6

Яке з чисел є розв’язком нерівності х2 + 4х - 12 < 0?

варіанти відповідей

-8

-4

3

8

Запитання 7

Знайдіть нулі функції

варіанти відповідей

-7; 0

-7

0

7

Запитання 8

Дано вибірку 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7, 8, 9. Знайдіть медіану цієї вибірки.

варіанти відповідей

2

4

7

5

Запитання 9

Точка О — центр кола, зображеного на рисунку, ∠A = 30°. Чому дорівнює величина кута В?

варіанти відповідей

60°

45° 

90°

не можна встановити 

Запитання 10

Знайдіть радіус кола, описаного навколо трикутника ABC, якщо АВ = 8√3̅ см, ∠С = 60°. 

варіанти відповідей

6 см

8 см

8√3̅ см

16 см

Запитання 11

Точка О — центр кола, зображеного на рисунку. Чому дорівнює величина кута АВС?

варіанти відповідей

60° 

120°

150° 

100°

Запитання 12

Укажіть рівняння кола, зображеного на рисунку. 

варіанти відповідей

(х + 2)2 +(у - 2)2 = 2 

(х - 2)2 + (у + 2)2 = 2     

(х + 2)2 + (у- 2)2 = 4


(х - 2)2 + (у + 2)2 = 4

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест