18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

ДПА Березнюк М. Варіант № 22

Тест створено відповідно до першої частини збірника "Підсумкові контрольні роботи з математики. 9 клас" . Березняк М. В. - Тернопіль : Видавництво "Підручники і посібники", 2020. — 64 с.

Додано: 15 березня 2020
Предмет: Математика, 9 клас
Тест виконано: 5 разів
12 запитань
Запитання 1

Запишіть десятковий дріб 5,003 у вигляді мішаного числа.


варіанти відповідей

5 3∕10

5 3100

5 31000

5 310000

Запитання 2

Знайдіть невідомий член пропорції 16 : 20 = х : 5.

варіанти відповідей

16

4   

14

6,25

Запитання 3

Спростіть вираз 6х - 5 - (9х - 8).

варіанти відповідей

3х - 3

-Зх - 1З

-Зх + З   

Зх - ІЗ

Запитання 4

Якому одночлену дорівнює вираз (12 m3)4?

варіанти відповідей

(18)m7

(18)m12

(116)m7

(116)m12

Запитання 5

Яке з чисел є розв’язком нерівності?


варіанти відповідей

-6

7

-10  

-12

Запитання 6

Яка з точок належить графіку функції у = 3 - 4х?


варіанти відповідей

(-1; 1) 

(-4; 3)  

(1;-1)  

(1;1)

Запитання 7

При якому значенні х функція у = -2х2 - 12x + 5 набуває найбільшого

значення?


варіанти відповідей

-3 

-5

З

5

Запитання 8

Яка функція зростає на дрбміжку (0; +∾)?

варіанти відповідей
Запитання 9

Знайдіть 13 довжини кола, радіус якого дорівнює 12 см.


варіанти відповідей

12π см 

144π см  

6π см 

8π см

Запитання 10

 Сторони трикутника відносяться як 7 : 6 : 4. Знайдіть найбільшу сторо­ну трикутника, якщо його периметр дорівнює 51 см.


варіанти відповідей

84 см  

56 см     

21 см 

14 см

Запитання 11

Чому дорівнює радіус кола, описаного навколо квадрата зі стороною 8√2̅ см?

варіанти відповідей

4√2̅ см

8 см 

4 см 

2√2̅ см

Запитання 12

Знайдіть координати точки, яка є образом точки А(-1; 4) при паралель­ному перенесенні на вектор α̅(2; -3).


варіанти відповідей

(1; 1) 

(-1; -1)

(3; -7)

(-3; 7)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест