9 липня о 18:00Вебінар: Інклюзивна освіта в середній та старшій школі

ДПА Березнюк М. Варіант № 26

Тест створено відповідно до першої частини збірника "Підсумкові контрольні роботи з математики. 9 клас" . Березняк М. В. - Тернопіль : Видавництво "Підручники і посібники", 2020. — 64 с.

Додано: 15 березня 2020
Предмет: Математика, 9 клас
Тест виконано: 3 рази
12 запитань
Запитання 1

Знайдіть суму 14 + 15.

варіанти відповідей

19

29

920

120

Запитання 2

 Довжина автомобільної траси становить 360 км, Знайдіть довжину цієї траси на карті з масштабом і : 10 000 000.

варіанти відповідей

36 см

9 см

3,6 см

90 см

Запитання 3

Через яку з точок проходить графік функції у = 0,8х + 4?

варіанти відповідей

А(0; -4) 

В(1; 3)   

С(5; 8)    

D(3;2)

Запитання 4

Виконайте множення 

варіанти відповідей
Запитання 5

Між якими двома послідовними цілими числами міститься на координатній прямій число - √1̅7̅?


варіанти відповідей

-5 і -4  

-6 і -5  

-4 і -3

Запитання 6

Розв’яжіть нерівність х2 ≥ 64..


варіанти відповідей

(-∾; 8]          

(-∾; -8] ⋃ [8; +∾) 

[8; +∾) 

[-8; 8]

Запитання 7

Знайдіть корені квадратного рівняння х2 + 7х + 12 = 0.

варіанти відповідей

-4;-3  

3; 4

-3; 4

-4;3 

Запитання 8

Ціна товару спочатку зросла на 20%, а потім знизилася на 20%. Як змінилася ціна товару порівняно з початковою?


варіанти відповідей

Знизилася на 4% 

зросла на 4%

не змінилася  

знизилася на 5%

Запитання 9

Основа трапеції дорівнює 10 см, а її середня лінія — 7 см. Знайдіть іншу основу трапеції.


варіанти відповідей

4 см

1,5 см  

6 см  

8,5 см

Запитання 10

Діагональ квадрата дорівнює 6√2̅ см. Чому дорівнює радіус вписаного в цей квадрат кола?

варіанти відповідей

6√2̅ см  

3√2̅ см 

6 см

3 см

Запитання 11

Знайдіть площу паралелограма, у якогоддіагонаді дорівнюють 8 см і 5 см, а кут між ними — 30°.

варіанти відповідей

20 см2

20√3̅ см2

10√3̅ см2

10 см2

Запитання 12

Дано точки А(-1;4), В(3: -1), С(2; 2), D(0; 1). Укажіть правильну рів­ність.

варіанти відповідей

B̅C̅ = A̅B̅

B̅C̅ = C̅D̅

B̅C̅ = A̅D̅

B̅C̅ = D̅A̅

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест