Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Підготовка до ДПА з української літератури І варіант

Додано: 28 квітня 2019
Предмет: Українська література, 9 клас
Тест виконано: 129 разів
36 запитань
Запитання 1

Пісня "Цвіте терен, цвіте терен..." належить до групи

варіанти відповідей

А пісні про кохання

Б пісні про сімейне життя

В пісні про трагічні сімейні обставини

Г гумористично-сатиричні пісні

Запитання 2

Усі важливі вияви сімейного життя відтворено у

варіанти відповідей

А календарно-обрядових піснях

Б соціально-побутових піснях

В родинно-побутових піснях

Г піснях-баладах

Запитання 3

Остромирове Євангеліє та "Ізборник Святослава" є

варіанти відповідей

А найдавнішими рукописними книгами Київської Русі

Б першими друкованими книгами

В перекладними книгами

Г літописами

Запитання 4

Запровадження християнства на Русі датують

варіанти відповідей

А 935 р.

Б 988 р.

В 964 р.

Г 900 р.

Запитання 5

Біблія розпочинається

варіанти відповідей

А Апокаліпсисом

Б книгою Буття

В Давидовими псалмами

Г Євангелієм від Матвія

Запитання 6

"Слово о полку Ігоревім" - це пам'ятка літературної доби

варіанти відповідей

А українського ренесансу

Б монументалізму

В бароко

Г орнаменталізму

Запитання 7

Учення про самопізнання і споріднену працю, проповідь житейської невибагливості, пошуку гармонії із собою і світом - ознаки творчості

варіанти відповідей

Тараса Шевченка

Івана Котляревського

Григорія Сковороди

Григорія Квітки-Основ'яненка

Запитання 8

Вертеп - це

варіанти відповідей

невеличкі комічні п'єси чи сценки, які ставили між актами основної драми

дискусія з приводу якогось питання суспільного характеру

старовинний пересувний ляльковий театр, де ставили релігійні та світські п'єси

перелицьовання та пристосування високих біблійних образів, релігійної тематики до земних потреб

Запитання 9

"Той, в кого совість як чистий хрусталь", є ідеалом твору Григорія Сковороди

варіанти відповідей

"Всякому місту - звичай і право"

"Я на ноги встав, воскрес!"

"De libertate"

"Хто серцем чистий і душею"

Запитання 10

Укладачами збірки "Русалка Дністрова" є

варіанти відповідей

Т. Шевченко, М. Гоголь, Г. Квітка-Основ'яненко

М. Шашкевич, І. Вагілевич, Я. Головацький

М. Шашкевич, І Вагілевич, Т. Шевченко

І. Котляревський, Г. Квітка-Основ'яненко, Я. Головацький

Запитання 11

Зачинателем нової української літератури є

варіанти відповідей

Тарас Шевченко

Іван Котляревський

Григорій Квітка-Основ'яненко

Маркіян Шашкевич

Запитання 12

"Заповіт" ("Як умру, то поховайте...") Т. Шевченка - зразок лірики

варіанти відповідей

інтимної

громадянської

філософської

пейзажної

Запитання 13

Російському поетові Василеві Жуковському Тарас Шевченко присвятив твір

варіанти відповідей

"Злоначинающих спини..."

"Катерина"

"Росли укупочці, зросли"

"Доля"

Запитання 14

Твори Тараса Шевченка "До Основ'яненка" та "Іван Підкова" є

варіанти відповідей

патріотичними

романтичними

інтимними

пейзажними

Запитання 15

Притчею є біблійний твір

варіанти відповідей

про блудного сина

про Мойсея

про Вавилонську вежу

про всесвітній потоп

Запитання 16

Дієвою участю Пантелеймона Куліша у формуванні української мови є

варіанти відповідей

видання першого букваря

створення "Граматики" - правопису української мови ("кулішівки")

написання вірша "До рідного народу"

створення першого в українській літературі історичного роману

Запитання 17

Кий є героєм твору

варіанти відповідей

"Енеїда"

"Повість минулих літ"

"Чорна рада"

"Наталка Полтавка"

"Кавказ"

Запитання 18

Макогоненко є героєм твору

варіанти відповідей

"Енеїда"

"Повість минулих літ"

"Чорна рада"

"Наталка Полтавка"

"Кавказ"

Запитання 19

Черевань є героєм твору

варіанти відповідей

"Енеїда"

"Повість минулих літ"

"Чорна рада"

"Наталка Полтавка"

"Кавказ"

Запитання 20

Дідона є героєм твору

варіанти відповідей

"Енеїда"

"Повість минулих літ"

"Чорна рада"

"Наталка Полтавка"

"Кавказ"

Запитання 21

Яке значення афористичного вислова з Біблії сіль землі?

варіанти відповідей

головна ідея, основа

надійний притулок

найкращі люди

несподівано отримані життєві блага

найвидатніші представники певної спільної групи, класу; найважливіша частина суспільства

Запитання 22

Яке значення афористичного вислова з Біблії манна небесна?

варіанти відповідей

головна ідея, основа

надійний притулок

найкращі люди

несподівано отримані життєві блага

найвидатніші представники певної спільної групи, класу; найважливіша частина суспільства

Запитання 23

Яке значення афористичного вислова з Біблії наріжний камінь?

варіанти відповідей

головна ідея, основа

надійний притулок

найкращі люди

несподівано отримані життєві блага

найвидатніші представники певної спільної групи, класу; найважливіша частина суспільства

Запитання 24

Яке значення афористичного вислова з Біблії Ноїв ковчег?

варіанти відповідей

головна ідея, основа

надійний притулок

найкращі люди

несподівано отримані життєві блага

найвидатніші представники певної спільної групи, класу; найважливіша частина суспільства

Запитання 25

Притча - це

варіанти відповідей

твір середньовічної літератури релігійного спрямування, не визнаний церквою

віршований та публіцистичний твір, написаний у формі листа або звернення до конкретного адресата чи широкого загалу

історичний твір, у якому розповідь про історичні події та факти подано в хронологічному порядку за роками

навчальна алегорична оповідь, у якій власне сюжет підпорядкований моралі твору

короткий влучний оригінальний вислів, узагальнена, глибока думка, виражена в лаконічній формі

Запитання 26

Послання - це

варіанти відповідей

твір середньовічної літератури релігійного спрямування, не визнаний церквою

віршований та публіцистичний твір, написаний у формі листа або звернення до конкретного адресата чи широкого загалу

історичний твір, у якому розповідь про історичні події та факти подано в хронологічному порядку за роками

навчальна алегорична оповідь, у якій власне сюжет підпорядкований моралі твору

короткий влучний оригінальний вислів, узагальнена, глибока думка, виражена в лаконічній формі

Запитання 27

Апокриф - це

варіанти відповідей

твір середньовічної літератури релігійного спрямування, не визнаний церквою

віршований та публіцистичний твір, написаний у формі листа або звернення до конкретного адресата чи широкого загалу

історичний твір, у якому розповідь про історичні події та факти подано в хронологічному порядку за роками

навчальна алегорична оповідь, у якій власне сюжет підпорядкований моралі твору

короткий влучний оригінальний вислів, узагальнена, глибока думка, виражена в лаконічній формі

Запитання 28

Літопис - це

варіанти відповідей

твір середньовічної літератури релігійного спрямування, не визнаний церквою

віршований та публіцистичний твір, написаний у формі листа або звернення до конкретного адресата чи широкого загалу

історичний твір, у якому розповідь про історичні події та факти подано в хронологічному порядку за роками

навчальна алегорична оповідь, у якій власне сюжет підпорядкований моралі твору

короткий влучний оригінальний вислів, узагальнена, глибока думка, виражена в лаконічній формі

Запитання 29

Хто із персонажів романа П. Куліша "Чорної ради" промовляє таке прислів'я: "Голодній кумі хліб на умі"

варіанти відповідей

Брюховецький

Гвинтовка

Пугач

Сомко

Кирило Тур

Запитання 30

Хто із персонажів романа П. Куліша "Чорної ради" промовляє таке прислів'я: "Два коти в одному мішку не помиряться"

варіанти відповідей

Брюховецький

Гвинтовка

Пугач

Сомко

Кирило Тур

Запитання 31

Хто із персонажів романа П. Куліша "Чорної ради" промовляє таке прислів'я: "Вовка скільки не годуй, а він усе в ліс дивиться"

варіанти відповідей

Брюховецький

Гвинтовка

Пугач

Сомко

Кирило Тур

Запитання 32

Хто із персонажів романа П. Куліша "Чорної ради" промовляє таке прислів'я: "Брехнею світ пройдеш, та назад не вернешся"

варіанти відповідей

Брюховецький

Гвинтовка

Пугач

Сомко

Кирило Тур

Запитання 33

Твори П. Гулака-Артемовського, Є. Гребінки, Л. Боровиковського належать до літературного стилю (напряму)

варіанти відповідей

романтизму

бароко

класицизму

реалізму

Запитання 34

Творцем української прози є

варіанти відповідей

П. Куліш

Г. Квітка-Основ'яненко

М. Гоголь

І. Котляревський

Запитання 35

Устина - дівчина-кріпачка - це героїня твору

варіанти відповідей

Марка Вовчка "Інститутка"

П. Кулііша "Чорна рада"

Т. Шевченка "Наймичка"

І. Котляревського "Наталка Полтавка"

Запитання 36

Збірник житійних оповідань про подвижницьку, богоугодну діяльність ченців певного монастиря називають

варіанти відповідей

Біблією

патериком

апокрифом

літописом

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест