Дріжджі та цвілеві гриби. Паразитичні гриби. Лишайники.

Додано: 5 травня
Предмет: Біологія, 6 клас
Тест виконано: 202 рази
13 запитань
Запитання 1

Співжиття живих організмів, що належать до різних систематичних одиниць:

варіанти відповідей

Симбіоз

Мікориза

Сапротрофність

Паразитизм

Запитання 2

Дріжджі належать до грибів?

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 3

Запасаючий вуглевод у грибів?

варіанти відповідей

Глікоген

Крохмаль

Глюкоза

Запитання 4

Гриби, що живляться відмерлими рештками - це

варіанти відповідей

Паразити

Сапротрофи

Автотрофи

Запитання 5

Укажіть, що зі сказаного про лишайники відповідає дійсності:

варіанти відповідей

Лишайники можуть оселятись на різних поверхнях: на грунті, корі дерев, каменях тощо.

Здатність до швидкого росту

Здатні жити в умовах сильно забрудненого атмосферного повітря

Вони - симбіотичні організми

Запитання 6

Завдяки чому лишайники можуть оселятись там, де не живуть інші організми

варіанти відповідей

здатності витримувати тривалі періоди несприятливих умов

здатності швидко рости

здатності накопичувати поживні речовини

здатності швидко розмножуватися

Запитання 7

Укажіть середовище, для визначення стану якого використовують лишайники:

варіанти відповідей

повітря

водойми

грунт

організм людини

Запитання 8

Зазначте, де розташовані клітини водоростей у складі лишайнику:

варіанти відповідей

у верхньому коровому шарі

у нижньому коровому шарі

у серцевині

під нижнім коровим шаром

Запитання 9

Вкажіть, на які групи поділяються лишайники за формою тіла:

варіанти відповідей

накипні

кущисті

розгалужені

низкорослі

листуваті

Запитання 10

Дайте визначення лишайників:

варіанти відповідей

те ж саме, що й мохи

захворювання шкіри

група організмів, які складаються з гриба та водорості.

взаємовигідне співжиття гриба з коренем рослини

взаємовигідне співжиття бактерій з коренем рослини

Запитання 11

Оберіть цвілеві гриби:

варіанти відповідей

бліда поганка

мукор

дріжджі

ріжки

пеніцил

аспергіл

Запитання 12

Гриб з якого був виділений перший антибіотик:

варіанти відповідей

мукор

трутовик

пеніцил

дріжджі

Запитання 13

 З'ясуйте, що є правдою про будову та життя грибів? ( Оберіть три правильні відповіді ) . 

варіанти відповідей

 Гриби належать до царства рослин

 Гриби мають ознаки як рослин, так і тварин

Тіло гриба складається з кореня, стебла та шапинки

більшість грибів - сапротрофи

Усе тіло гриба складається з тонких і довгих ниток – гіфів

 Усі гриби є багатоклітинними організмами

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест