18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

ЕД_Тема 3. Електронний документообіг

Додано: 15 вересня 2020
Предмет: Інформатика, 11 клас
Тест виконано: 23 рази
17 запитань
Запитання 1

Сукупність обов'язкових даних у документі, без яких він не може бути підставою для обліку й не має юридичної сили

варіанти відповідей

шаблони

зразки

формуляри

реквізити

Запитання 2

Матеріальний об'єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлений у заведеному порядку й має відповідно до чинного законодавства юридичну силу, називається


варіанти відповідей

Документ

Текст

Подія

Інформація

Запитання 3

Документообіг — це...

варіанти відповідей

процес отримання документів в спеціальних архівних організаціях на довготривале зберігання

рух документів в організації з моменту їх створення або одержання і до завершення виконання або відправлення

обмін документами між різними організаціями з метою отримання прибутку

операція відправки документів до організацій, які перевіряють їх справжність.

Запитання 4

До обов’язкових реквізитів документу, згідно з державними стандартами, НЕ відносять:

варіанти відповідей

назва виду документа

дата створення документа

відмітка про наявність документа в електронній формі

зміст документа

Запитання 5

Особистий ключ — це...

варіанти відповідей

унікальний електронний код, за допомогою якого підтверджується цілісність і юридична сила електронного документа

спеціальна комп’ютерна програма, яка забезпечує захист від вірусів

параметр криптографічного алгоритму формування електронного цифрового підпису, доступний тільки підписувачу.

параметр криптографічного алгоритму перевірки електронного цифрового підпису, доступний суб’єктам відносин у сфері використання електронного цифрового підпису

Запитання 6

Яка система не є OCR-технологією?

варіанти відповідей

Adobe Photoshop

FineReader

OmniPage

Readiris

Запитання 7

Електронний документ не може бути застосовано як оригінал, якщо цим документом є: 

варіанти відповідей

наказ

свідоцтво про право на спадщину;

акт звірки

договір

Запитання 8

Сукупність процесів створення, оброблення, правлення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів називається


варіанти відповідей

Електронний документообіг

Документообіг

Електронний документ

Документ

Запитання 9

Юридична сила електронного документа забезпе­чується

варіанти відповідей

Використанням електронно-цифрового підпису (ЕЦП), який іден­тифікує автора надісланого електронного документа і забезпечує немо­жливість зміни документа у процесі доставки.

Використанням ксерокопії власного підпису особи, яка надіслала документ.

Використанням факсиміле особи, яка надіслала документ.

Адресою електронної пошти особи, яка надіслала документ.

Запитання 10

Електронний цифровий підпис — це

варіанти відповідей

дані в електронній формі, які призначені для ідентифікації підписувача цих даних.

це дані в електронній формі, отримані за результатами криптографічного перетворення, які додаються до інших даних або документів і забезпечують їх цілісність та ідентифікацію автора

скан підпису особи

Використанням факсиміле особи, яка надіслала документ. 

 

Запитання 11

Перевірка цілісності електронного документа проводиться шляхом перевірки

варіанти відповідей

відбитків пальців

сканування сітківки ока

електронного цифрового підпису

кількості сторінок документа

Запитання 12

Строк зберігання електронних документів на електронних носіях інформації повинен бути не меншим

варіанти відповідей

5 років

від строку, встановленого законодавством для відповідних документів на папері

10 років

 25 років

Запитання 13

Оберіть основні принципи електронного документообігу:

(декілька відповідей)

варіанти відповідей

однократна реєстрація документа

багаторазова реєстрація документа

безперервність руху документа

виконання лише однієї операції

ефективно організована система пошуку документа

Запитання 14

Параметр криптографічного алгоритму формування електронного цифрового підпису, доступний тільки підписувачу називається

варіанти відповідей

 відкритий ключ

особистий ключ

 індивідуальний ключ

електронний ключ

Запитання 15

Параметр криптографічного алгоритму перевірки електронного цифрового підпису, доступний суб'єктам відносин у сфері використання електронного цифрового підпису називається


варіанти відповідей

відкритий ключ

особистий ключ

електронний ключ

закритий ключ

Запитання 16

Механічне або електронне переведення зображень рукописного або друкованого тексту в послідовність кодів, що використовуються для представлення в текстовому вигляді називається

варіанти відповідей

Оптичне розпізнавання тексту

Копіювання тексту

Пересилання тексту

Друкування тексту

Запитання 17

Що таке електронний офіс?

варіанти відповідей

Система банківського обліку

Система всебічного використання в управлінській діяльності засобів обчислювальної техніки і телекомунікацій.

Система використання комп’ютерів

Система розташування комп’ютерів в офісі

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест