Екологічна політика в Україні. Червона та Зелена книги. Концепція сталого розвитку

Додано: 3 травня 2020
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 14 разів
25 запитань
Запитання 1

Список рідкісних і типових для певної місцевості рослинних угруповань, які потребують особливого режиму використання, - це:


варіанти відповідей

 Червона книга

 Зелена книга

Чорний список

Червоний список

Запитання 2

Назву "Червона книга" запропонував:


варіанти відповідей

Станіслав Шварц

 В. Вернадський

 Пітер Скотт

Запитання 3

Зелена книга України - офіційний державний документ, у якому зведено відомості про сучасний стан:

варіанти відповідей

типових рослинних угруповань

 видів тварин

  видів тварин і рослин

Запитання 4

Види, які у найближчому майбутньому будуть віднесені до категорії зникаючих, якщо триватиме дія чинників, що негативно впливають на їхній стан, це:

варіанти відповідей

зникаючі

вразливі

рідкісні

 неоціненні

Запитання 5

Види, мала чисельність яких та обмежений ареал можуть призвести до їх зникнення:

варіанти відповідей

рідкісні

 зникаючі

вразливі

Запитання 6

Міжнародна спілка охорони природи та природних ресурсів створює

( Обрати правильні відповіді)

варіанти відповідей

Червону книгу МСОП

Чорні списки МСОП

Червоний список МСОП

 Зелену книгу МСОП

Запитання 7

Символом Всесвітнього фонду природи є:

варіанти відповідей

Вухаста лисиця

Велика панда

Африканський слон

Китова акула

Запитання 8

Основним принципом екополітики є ідея узгодженого керування у взаємопов'язаних сферах

варіанти відповідей

економіки і соціальної політики

екології і соціальної політики

  економіки, екології, соціальної політики

 міжнародного співробітництва

Запитання 9

Оберіть стратегічні цілі екополітики України

(кілька правильних відповідей)

варіанти відповідей

 сталий розвиток

раціональне природокористування

екологічні вимоги у всіх сферах

 екологічна свідомість

екологічний прогрес

 збалансований розвиток

Запитання 10

Екологічна політика в нашій державі регулюється:

варіанти відповідей

  Міністерством природи

 Міністерством екології, природи та попередження забруднень

 Міністерством екології та природних ресурсів

Міністерством охорони екології та природних ресурсів

Запитання 11

Оберіть найвідоміші природоохоронні організації світу

(кілька правильних відповідей)

варіанти відповідей

 "Грінпіс"

Всесвітній фонд природи

Всесвітнє товариство захисту тварин

Запитання 12

Прийняття природоохоронних законів держави - це приклад:

варіанти відповідей

регіональної екополітики

 національної екополітики

міжнародної екополітики

локальної екополітики

Запитання 13

Збірник відомостей про охоронний статус рослин і тварин світу:

варіанти відповідей

Червона книга України

 Зелена книга України

Червоний список МСОП

Чорний список видів тварин

Запитання 14

Степовий орел - це вид:

варіанти відповідей

 зниклий

зникаючий

 рідкісний

вразливий

Запитання 15

До вимерлих видів відносяться:

(кілька правильних відповідей)

варіанти відповідей

 тюлень-монах

  тарпан

новозеландський пелікан

 морська корова

Запитання 16

Види, про які відомо, що вони можуть належати до категорії зникаючих, вразливих або рідкісних, але їх ще не віднесено до неї це: 

варіанти відповідей

 вразливі

 неоцінені

  рідкісні

Запитання 17

Чим відрізняються між собою Зелена та Червона книга:

варіанти відповідей

Зелена книга містить тільки списки рослин

У Червоній книзі занесені тільки види тварин та грибів

У Зелену книгу заносять природні угруповання, а в Червону окремі види

У Червоній книзі поміщають відомості тільки про ті види, які зникли після 1600 року

Запитання 18

Установити співвідношення між категоріями:

1. Зникаючі

2. Вразливі

3. Неоцінені

А. Лілія лісова, видра річкова

Б. Їжак вухатий, трюфелі

В. Махаон, тис ягідний

варіанти відповідей

1Б 2А 3В

1В 2Б 3А

 1Б 2В 3А

Запитання 19

Зелену книгу України уперше в світі розробили фахівці:


варіанти відповідей

Польщі

Італії

 Канади

України

Запитання 20

Чорний список МСОП- це

варіанти відповідей

 список зникаючих видів рослин і тварин

міжнародний перелік видів рослин і тварин,які зникли,починаючи з 1600 року

список рідкісних видів

список недостатньо відомих видів

Запитання 21

Яка основна ідея концепції сталого розвитку суспільства?


варіанти відповідей

 розвиток має в повному обсязі задовольняти потреби нинішнього покоління

  прискорення темпів розвитку промисловості гарантує добробут майбутніх поколінь

збільшення темпів видобування природних копалин зумовлює зростання єкономіки країни

 розвиток має задовольняти потреби нинішнього покоління без шкоди для майбутніх поколінь

Запитання 22

Розвиток людства , який відбувається з урахуванням великої кількості факторів , що впливають як на суспільство, так і на природу, називають:

варіанти відповідей

неперервним розвитком

 соціальним розвитком

сталим розвитком

економічним розвитком

Запитання 23

Складові концепції сталого розвитку:

варіанти відповідей

економічна і екологічна

 економічна, екологічна, соціальна

екологічна і соціальна

соціальна і політична

Запитання 24

Яке значення має для науковців Червона книга України:

варіанти відповідей

Вона містить списки рідкісних та зникаючих видів.

Вона містить заборонні акти, якими обмежується використання певних видів організмів.

Вона є ресурсом, на основі якого вчені розробляють заходи із охорони та збереження рідкісних видів.

 Вона ілюстрована і можна чітко уявляти собі, який вид організмів як виглядає.

Запитання 25

Біосферним заповідником, який був створений на місці масштабної екологічної катастрофи:

варіанти відповідей

 Дунайський.

Чорноморський

Чорнобильський

Карпатський

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест