Екологічне доцільне мислення.Інформаційне суспільство і сталий розвиток

Додано: 4 травня 2020
Предмет: Основи здоров’я, 9 клас
Тест виконано: 89 разів
12 запитань
Запитання 1

Екологічно свідома людина:

варіанти відповідей

Береже воду та енергію

Використовує одноразовий пластик

Відмовляється від фаст-фуду

Економить папір

Запитання 2

Вкажіть причини погіршення стану екології

варіанти відповідей


Зростання кількості мегаполісів

Швидкий приріст населення

Зменшення енерговитрат

Споживання людством мінеральних ресурсів

Запитання 3

Вкажіть наслідки погіршення стану екології

варіанти відповідей

Активне забруднення природи

Покращення роботи техніки

Забрудення водойм

Парниковий ефект

Випадання кислотних дощів

Утворення озонових дірок

Запитання 4

Сталий розвиток передбачає:

варіанти відповідей

можливість задовольняти потреби сьогодення, але не за рахунок майбутніх поколінь

відмову від усіх досягнень науково-технічного прогресу

досягнення балансу між виробництвом і споживанням

Запитання 5

До позитивних наслідків науково-технічного прогресу належать:

варіанти відповідей

глобальне потепління

забруднення довкілля

створення ядерної зброї

побутові зручності

збільшення середньої тривалості життя

мобільний зв'язок

Запитання 6

До негативних наслідків науково-технічного прогресу належать:

варіанти відповідей

війни за ресурси

забруднення повітря

гори сміття в лісі

Інтернет

швидкий транспорт

погіршення якості питної води

Запитання 7

Цілями сталого розвитку є:

варіанти відповідей

відповідальне, економне використання корисних копалин

гідна оплата праці громадян

належний розвиток інфраструктури міст

використання альтернативних видів енергії

збереження усіх екосистем

боротьба із глобальним потеплінням

забезпечення якісною освітою всіх студентів

відмова від вживання м’яса

Запитання 8

Який з цих законів є Загальним законом


варіанти відповідей

Про тваринний світ

Лісовий кодекс України

Про охорону навколишнього природного середовища

Запитання 9

ООН вибрала девізом XXI століття фразу 

варіанти відповідей

 «Чим більше, тим краще!»

« Ніколи, ніколи не здавайтесь!»

 «Думай глобально, дій локально!»

Запитання 10

Завдяки екологічно доцільному мисленнюваріанти відповідей

можна забезпечити подальше розширення списку можливих до використання природних багатств

можна забезпечити раціональне природокористування, необхідний контроль експлуатації природи

можна оцінити кількість майбутнього населення планети

Запитання 11

Сталий розвиток це:

варіанти відповідей

бурхливий розвиток сучасних технологій

керований розвиток, тобто системний підхід до сучасних проблем людства з використанням сучасних інформаційних технологій

Запитання 12

Антропогенне втручання —

варіанти відповідей

втручання, здійснюване технікою

втручання, здійснюване природою

втручання, здійснюване людиною

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест