Екологія, методи екології.

Додано: 17 січня
Предмет: Біологія, 11 клас
16 запитань
Запитання 1

Хто запропонував термін "екологія"?

варіанти відповідей

Л.Пастер

В.Вернадський

Е.Геккель

Ю.Лібіх

Запитання 2

До завдань екології відноситься:

варіанти відповідей

-встановлення закономірностей взаємозв’язків між організмами, їхніми угрупованнями та умовами довкілля;


- вивчення поведінку тварин у природних умовах, аналіз генетично зумовлених (спадкових, інстинктивних) компонентів поведінки, а також проблеми еволюційної поведінки.

- розкрити механізми функціонування основних фізіологічних систем організму

- підвищення продуктивності сортів і порід, переведення їх на промислову основу.

Запитання 3

Даний об'єкт вивчає розділ екології- ......

варіанти відповідей

синекологія

демекологія

аутекологія

екосистемологія

Запитання 4

Вказати метод екології (мал):

варіанти відповідей

моделювання

екологічний моніторинг

аерокосмічний метод

спостереження

Запитання 5

Який основний метод використовують для дослідження впливу чинників середовища на функціонування природного об'єкту?

варіанти відповідей

виловлювання та мічення

метод моделювання

аерокосмічний метод

експерементальне біотестування

Запитання 6

Для оцінки стану наволишнього середовища використовують природні біоіндикатори, а саме:

варіанти відповідей

голонасінні рослини

перелітних птахів

лишайники

папороті

Запитання 7

У першій половині 1980-х рр. вчені різних країн використовували метод з метою прогнозування наслідків ядерної війни. Значною мірою саме результати цих досліджень з використанням ЦЬОГО методу стимулювали політичні рішення держав по скороченню ядерних озброєнь.

варіанти відповідей

екологічний моніторинг

моделювання

біоіндикація

метод використання "міток" радіоактивних ізотопів

Запитання 8

Базовий метод, що дозволяє визначити кількість органічної речовини, яка переходить від однієї ланки ланцюга живлення до іншої (від рослин до травоїдних тварин, а від травоїдних до хижаків)

варіанти відповідей

метод моделювання

біоіндикація

використання "міток" радіоактивних ізотопів

статистичний метод

Запитання 9

Даний метод, як основний,відноситься до..

варіанти відповідей

методів реєстрації параметрів і оцінки стану навколишнього середовища

методів математичного та імітаційного моделювання.

методів кількісного підрахунку об'єктів

методів вивчення взаємин між організмами у багатовидових угрупованнях

Запитання 10

Визначити вченого за трактуванням закону: ..стійкість організму визначається найслабшою ланкою в ланцюзі його екологічних потреб...

варіанти відповідей

Г.Гаузе

Ю.Лібіх

Дж.Аллен

В.Шелфордт

Запитання 11

Даний малюнок є ілюстрацією до закону:

варіанти відповідей

закон мінімуму

закое оптимуму

закон конкурентного виключення

закон компенсації факторів

Запитання 12

Даний малюнок ілюструє ....

варіанти відповідей

закон толерантності

закон Коммонера

правило Аллена

закон Лібіха

Запитання 13

Даний малюнок ілюструє...

варіанти відповідей

закон Лібіха

правило Аллена

закон Коммонера

закон Шелфордта

Запитання 14

Розташуйте тварин (згідно з правилом Аллена) за їх місцем мешкання з півночі на південь

варіанти відповідей

2,1,3

3,1,2

3,2,1

2,3,1

Запитання 15

Який хімічний елемент ( вірогідно!) буде наступним лімітуючим фактором за умови підвищення кількості селена:

варіанти відповідей

кількість заліза

кількість нікелю

кількість фосфору

кількість цинку

Запитання 16

Вказати закон за яким:Глобальна екосистема є єдиним цілим, у межах якого нічого не може бути виграно або втрачено і яке не може бути об'єктом загального поліпшення: все, що було витягнуте з неї людською працею, повинно бути відшкодовано

варіанти відповідей

правило Аллена

закон Г.Гаузе

закон Шелфордта

закон Коммонера

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест