Екологія. Предмет. Об'єкт. Закони

Додано: 22 січня
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 5 разів
18 запитань
Запитання 1

Екологія - це наука про

варіанти відповідей

взаємозв'язки живого між ним та з навколишнім середовищем

охорону природи

про навколищнє середовище

Запитання 2

Хто вперше застосував термін "екологія"

варіанти відповідей

Е. Геккель

Ч. Дарвін

Г. Мендель

Запитання 3

Який розділ екології вивчає організм та умови його існування, онтогенез, розмноження, інші життєві функції в певних умовах середовища

варіанти відповідей

демекологія

аутекологія

екосистемологія

синекологія

Запитання 4

Який розділ екології досліджує властивості популяцій у конкретних умовах існування

варіанти відповідей

демекологія

аутекологія

екосистемологія

синекологія

Запитання 5

Який розділ екології вивчає різноманітні угрупуванння рослин, тварин,грибів, мікроорганізмів, трофічні зв'язки між ними та форми співіснування.

варіанти відповідей

демекологія

аутекологія

екосистемологія

синекологія

Запитання 6

Вкажіть правильну відповідь

варіанти відповідей

Спостереження і експеримент не є методами екології

Для кількісного обліку організмів не можна застосувати метод аерокосмічної реєстрації

Екологічна індикація - це оцінювання стану середовища за допомогою живих об'єктів

Екологічний моніторинг - це отримання кількісних характеристик об'єктів і явищ

Запитання 7

Найвищий статус серед екологічних законів мають

варіанти відповідей

демекологічні закони

синекологічні закони

екосистемологічні закони

аутекологічні закони

Запитання 8

Екологічні чинники ( фактори) це

варіанти відповідей

усі компоненти навколишнього середовища

компоненти живої природи

компоненти неживої природи

Запитання 9

Серед переліку виберіть антропічні фактори

варіанти відповідей

вплив промисловості, вплив людини, транспорту

вплив промисловості, вплив людини, повітря

вплив промисловості, вплив людини, води

Запитання 10

Організми, які можуть жити за значних змін екологічних чинників - це

варіанти відповідей

стенобіонти

еврибіонти

стенотерми

евритерми

Запитання 11

Здатність організмів витримувати певну амплітуду коливань екологічних чинників - це

варіанти відповідей

екологічна адаптивність

екологічна толерантність

екологічна валентність

Запитання 12

Екологи протягом 5 років збирали і систематизували інформацію про міграції перелітних птахів України. Укажіть метод екологічних досліджень, яким скористалися вчені.

варіанти відповідей

Спостереження

Моніторинг

Аерокосмічна реєстрація

Моделювання

Запитання 13

Популяція - 

  

варіанти відповідей

 кількість особин на різних ареалах

 сукупність особин виду, яка займає частину території й неізольована від інших подібних сукупностей цього виду

 структурна одиниця всього живого

сукупність особин виду, яка займає частину території й ізольована від інших подібних сукупностей цього виду

Запитання 14

Популяцію характеризують такі основні показники  

  

варіанти відповідей

площа або об’єм

площа або об’єм, чисельність

  площа або об’єм, чисельність, щільність, народжуваність

площа або об’єм, чисельність, щільність, народжуваність,смертність, приріст

Запитання 15

Співвідношення особин чоловічої і жіночої статей у популяції - це 

    

  

 

варіанти відповідей

вікова структура

статева структура

 просторова структура

  етологічна структура

Запитання 16

Табун коней - це... 

 

 

варіанти відповідей

 статева структура

просторова структура

 вікова структура

 етологічна структура

Запитання 17

Біотичні чинники -


  

варіанти відповідей

складники та властивості неживої природи

чинники, які формують клімат

  чинники, які мають вплив на життя організмів грунту

різноманітні впливи організмів один на одного

Запитання 18

До складу популяції не входять:

варіанти відповідей

організми одного виду

організми різних видів

організми різного віку

організми різної статі

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест