ЗНО.Будова та життєдіяльність справжніх тварин.

Додано: 23 січня
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 23 рази
30 запитань
Запитання 1

Серед справжніх тварин розрізняють Первинні багатоклітинні та Справжні багатоклітинні тварини. Якою ознакою Справжні багатоклітинні відрізняються від Первинних:

варіанти відповідей

1. Здатні до фотосинтезу.

2. Мають більшу кількість клітин.

3. Розвиваються із зиготи, яка утворюється при злитті гамет.

4. Із зиготи розвивається тришаровий зародок.

Запитання 2

У справжніх багатоклітинних тварин розрізняють два типи симетрії. Якою ознакою володіють двобічносиметричні тварини, на відміну від радіальносиметричних:

варіанти відповідей

1. Мають більші розміри.

2. Здатні до активного руху.

3. Мають кілька площин симетрії.

4. Є малопоширеними у природі.

Запитання 3

У тришарового зародка тварин відбувається диференціація клітин і закладка тканин та органів. Із якого зародкового листка у них сформується травна система:

варіанти відповідей

1. Із мезодерми.

2. Із ентодерми.

3. Із ектодерми.

4. Всі відповіді вірні.

Запитання 4

У тканинах тварин, на відміну від рослин, є ..., яку утворюють ... . Вставте в текст пропущені слова:

варіанти відповідей

1. Лімфа, кровоносні капіляри.

2. Клітини крові, лімфу.

3. Міжклітинна речовина, клітини цієї тканини.

4. Гемолімфа, кровоносні судини.

Запитання 5

Епітеліальна та сполучна тканини мають ряд відмінностей, але є у них і спільні ознаки. В якій групі названо у відповідному порядку відмінність та подібність між цими тканинами:

варіанти відповідей

1. Здатність до регенерації та наявність ядра.

2. Кількість міжклітинної речовини та здатність до регенерації.

3. Розташування в організмі та кількість ядер у клітині.

4. Кількість шарів клітин та виконувані функції.

Запитання 6

Розгляньте зображення та визначте, якою цифрою на ньому показаний залозистий епітелій:

варіанти відповідей

1. Цифра 1.

2. Цифра 2.

3. На обох малюнках показаний залозистий епітелій.

4. Тут нема зображення залозистого епітелію.

Запитання 7

Що спільного між рідкою кров'ю, твердою кісткою та рихлою за структурою підшкірною жировою клітковиною:

варіанти відповідей

1. Вони є різновидами сполучної тканини.

2. Вони мають однакову будову та функції клітин.

3. Вони здатні утворювати інші види клітин.

4. Нема правильної відповіді.

Запитання 8

Нервова та м'язова тканини в організмі виконують різні функції. Проте, у них є одна спільна властивість, а саме:

варіанти відповідей

1. Добре розвинена здатність до регенерації.

2. Подібна форма клітин.

3. Добра провідність.

4. Збудливість.

Запитання 9

Клітини цієї тканини мають видовжено веретеноподібну форму, можуть містити по одному або багато ядер, мають у цитоплазмі скоротливі волокна. Про яку тканину тут йдеться:

варіанти відповідей

1. Епітеліальну.

2. Сполучну.

3. М'язову.

4. Нервову.

Запитання 10

До складу нервової тканини входять клітини, які мають такі властивості:

варіанти відповідей

1. Збудливість та скоротливість.

2. Збудливість та провідність.

3. Велика активність процесів обміну речовин та здатність утворювати запаси поживних речовин.

4. Інертність обмінних процесів та нездатність утворювати запаси поживних речовин.

Запитання 11

До якої групи органів можна віднести крило птаха та передню кінцівку мавпи:

варіанти відповідей

1. Аналогічні.

2. Гомологічні.

3. Паренхіматозні.

4. Порожнисті.

Запитання 12

До справжніх багатоклітинних тварин належать радіальносиметричні та двобічносиметричні організми. Які із цих організмів належать відповідно до кожної із цих груп:

варіанти відповідей

1. Кішки та білки.

2. Корали та реброплави.

3. Медузи та круглі черви.

4. Губки та риби.

Запитання 13

Білатеральні тварини є монофілетичною групою, яка з часом розділилася на дві великі гілки:

варіанти відповідей

1. Двошарові та тришарові.

2. Первиннопорожнинні та вториннопорожнинні.

3. Первиннороті та вториннороті.

4.Плоскі та круглі.

Запитання 14

Первинна порожнина тіла за походженням:

варіанти відповідей

1. Є залишком бластоцелю.

2. Є залишком гастроцелю.

3. Утворена із клітин епітелію.

4. Утворюється із ентодерми.

Запитання 15

Основною відмінністю між первинною та вторинною порожниною тіла є:

варіанти відповідей

1. Первинна порожнина має більші розміри.

2. Вторинна порожнина має більші розміри.

3. Первинна порожнина вистелена епітелієм.

4. Вторинна порожнина вистелена епітелієм.

Запитання 16

До первинно-, вторинно- та змішанопорожнинних тварин відповідно належать:

варіанти відповідей

1. Членистоногі, плоскі черви, хордові.

2. Круглі черви, кільчасті черви, членистоногі.

3. Кільчасті черви, плоскі черви, хордові.

4. Хордові, членистоногі, жалкі.

Запитання 17

У тварин є різні види опорних систем. Яку структуру має опорна система у дощового черв'яка:

варіанти відповідей

1. Утворена хрящами.

2. Утворена рідиною,що перебуває під тиском.

3. Утворена кістками, які розташовуються всередині тіла.


4. Утворена панциром, який розташовується на поверхні тіла.

Запитання 18

Ендоскелет, на відміну від екзоскелету:

варіанти відповідей

1. Утворений із кісток та хрящів.

2. Не потребує линяння у тварин.

3. Може бути джерелом мінеральних речовин для організму.

4. Всі відповіді вірні.

Запитання 19

Птахи літають, риби плавають, змії повзають. Що об'єднує ці процеси:

варіанти відповідей

1. Вони відбуваються мимовільно.

2. Вони ідуть без витрати енергії.

3. Вони відбуваються в одному середовищі.

4. Їх забезпечує актин та міозин.

Запитання 20

У багатоклітинних тварин основним є рух за допомогою м'язів. Проте є й інші види руху, наприклад, амебоїдний, мерехтливий. В яких організмів спостерігаються такі види руху:

варіанти відповідей

1. Такі види руху притаманні тільки одноклітинним організмам.

2. Такі види руху притаманні епітеліальним клітинам.

3. Такі види руху притаманні лейкоцитам та сперматозоїдам.

4. Такі види руху притаманні м'язовим та нервовим клітинам.

Запитання 21

У тварин є різні види травлення. Наприклад, у тілі зайця їжа спочатку перетравлюється в травному каналі, потім окремі молекули поживних речовин зазнають дії ферментів, що розташовані на поверхні стінок клітин кишечника, а останній етап відбувається в клітинах тіла. В якій групі у відповідному порядку перераховані ці види травлення:

варіанти відповідей

1. Позаорганізмове, внутрішньопорожнинне, внутрішньоклітинне.

2. Внутрішньоорганізмове, позаклітинне, приклітинне.

3. Приклітинне, позаклітинне, внутрішньоклітинне.

4. Внутрішньоорганізмове, приклітинне, внутрішньоклітинне.

Запитання 22

Для аеробних тварин потрібен кисень, який вони можуть отримувати із:

варіанти відповідей

1. Водного середовища.

2. Повітря.

3. Ґрунтового середовища.

4. Усіх перерахованих тут середовищ.

Запитання 23

У тварин, які населяють водне та наземно-повітряне середовище, є різні органи, які забезпечують їх дихання. Але вони можуть мати і однакові органи дихання, а саме:

варіанти відповідей

1. Зовнішні зябра.

2. Внутрішні зябра.

3. Легені.

4. Шкірне дихання.

Запитання 24

Тварини, які мають трахейні трубочки, не мають у гемолімфі клітин, що транспортують кисень по організму. Це зумовлено тим, що:

варіанти відповідей

1. Трахейні трубочки приносять до організму дуже мало кисню.

2. Трахейні трубочки дуже розгалужені і самі постачають органам повітря.

3. Ці організми є анаеробами.

4. Ці організми є малорухливими і не використовують багато кисню, тому його нема потреби транспортувати по організму.

Запитання 25

Розгляньте малюнок та визначте яких органів дихання нема у тварин, що зображені на ньому:

варіанти відповідей

1. Трахейних трубочок.

2. Повітряних мішків.

3. Легенів.

4. Зябер.

Запитання 26

Кровоносна система може мати різну будову у різних тварин. Але спільними ознаками її є:

варіанти відповідей

1. Здатність транспортувати певні види речовин.

2. Рух по замкненій системі судин.

3. Наявність серця, яке складаються із кількох камер.

4. Наявність двох кіл кровообігу.

Запитання 27

У якої із зображених тут тварин є мале коло кровообігу і чому воно для неї властиве:

варіанти відповідей

1. У риб, бо вони менші за розмірами.

2. У риб, бо вони дихають зябрами.

3. У жаб, бо вони менші за розмірами.

4. У жаб, у зв'язку із переходом до легеневого дихання.

Запитання 28

Тварини мають органи виділення, через які вони позбуваються шкідливих для організму речовин. Але є організми, які можуть частину цих важкорозчинних речовин залишати в спеціальних органах і не виводити їх назовні. До таких організмів належать:

варіанти відповідей

1. Птахи.

2. Комахи.

3. Риби.

4. Амфібії.

Запитання 29

Регулює процеси життєдіяльності тварин нервова система. Вона може мати різну будову, тому розрізняють різні типи нервових систем. Встановіть відповідність між групою тварин та типом нервової системи, яка їм притаманна. 1 - комахи, 2 - ссавці, 3 - коралові поліпи; а - трубчаста, б - дифузна, в - наскрізна, г - вузлова:

варіанти відповідей

1. 1 - г, 2 - в, 3 - а.

2. 1 - г, 2 - а, 3 - б.

3. 1 - а, 2 - б, 3 - г.

4. 1 - а, 2 - г, 3 - в.

Запитання 30

Органи чуття притаманні усім тваринам, але мають окремі пристосування до середовища, способу життя, полювання, комунікації. Які специфічні органи чуття притаманні дельфінам:

варіанти відповідей

1. Бічна лінія.

2. Органи ехолокації.

3. Очі, які забезпечують зір в ультрафіолетовій ділянці спектра.

4. Всі перераховані тут органи.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест