Екосистема ,ланцюги живлення

Додано: 6 травня
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 73 рази
15 запитань
Запитання 1

"Жива оболонка " Землі - це:

варіанти відповідей

Літосфера

Біосфера

Гідросфера

Атмосфера

Запитання 2

Найбільша кількість живих істот зосереджена в:

варіанти відповідей

Грунтовому середовищі

Водному середовищі

Наземно - повітряному середовищі

Запитання 3

Значний внесок у наукове вчення про біосферу зробив:

варіанти відповідей

В. Докучаєв

В. Вернацький

Жак - Ів - Кусто

А. Вегенер

Запитання 4

У процесі фотосинтезу утворюються:

варіанти відповідей

Органічні речовини і кисень

Неорганічні речовини і кисень

Тільки кисень

Запитання 5

Органічні речовини, які необхідні для живлення створюють:

варіанти відповідей

Тварини і рослини

Тільки тварини

Тільки рослини

Запитання 6

Компоненти біосфери

варіанти відповідей

Жива, Не жива, Біокосна, Біогенна.

Жива , Біогенна, Косна, Біокосна

Жива, Косна, Не жива Біогенна

Запитання 7

Ноосфера - це

варіанти відповідей

Певний стан біосфери, за якого розумова діяльність людини стає визначальним фактором її розвитку

Уся сукупність організмів на планеті Земля

сукупність усіх поверхневих водних об’єктів земної кулі, підземних вод, льодовиків і снігового покриву, включаючи воду атмосферну, яка об’єднана глобальним кругообігом речовин та енергії

Запитання 8

Сукупність усіх біогеоценозів Землі, єдина глобальна екосистема вищого порядку це -

варіанти відповідей

Біосфера

Ноосфера

Атмосфера

Запитання 9

Організми, що одержують енергію за рахунок споживання готової органічної сировини

варіанти відповідей

консументи

редуценти

продуценти

Запитання 10

Усі компоненти навколишнього середовища, які впливають на живі організми та їх угруповання - це

варіанти відповідей

екологічні чинники

середовище існування

біологічні чинники

фактори неживої природи

Запитання 11

Вплив чинників неживої природи називаються

варіанти відповідей

біотичні

антропогенні

абіотичні 

космічні

Запитання 12

Тип відносин між популяціями двох видів організмів, за якого організми харчуються, нападаючи на живу жертву

варіанти відповідей

хижацтво

коменсалізм

паразитизм

конкуренція

Запитання 13

взаємовигідне співіснування двох видів, називається

варіанти відповідей

паразитизм

мутуалізм

конкуренція

коменсализм

Запитання 14

До біотичних чинників належать:

варіанти відповідей

кліматичні

техногенні

хижацтво

мутуалізм

топографічні

антропогенні

конкуренція

коменсалізм

Запитання 15

Оберіть правильний ланцюг живлення

варіанти відповідей

овес-індик-вовк-гриби

гриби- овес--індик-вовк

овес-вовк-гриби-індик

вовк- індик-овес-гриби

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест