Екосистема. Ланцюги живлення. Екологічні фактори

Додано: 6 травня
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 569 разів
23 запитання
Запитання 1

Із запропонованих факторів оберіть абіотичні

варіанти відповідей

атмосферний тиск

солоність води

паразитичні черви в організмі

хижак для жертви

кліщі

розорювання луків

температура

сонячна радіація

Запитання 2

Із запропонованих факторів оберіть біотичні

варіанти відповідей

рослини паразити

солоність води

паразитичні черви в організмі

хижак для жертви

кліщі

розорювання луків

температура

сонячна радіація

Запитання 3

Із запропонованих факторів оберіть антропогенні

варіанти відповідей

викид вуглекислого газу автомобілями

солоність води

знищення тварин на полюваннях

хижак для жертви

кліщі

розорювання луків

температура

спалювання сухої трави

Запитання 4

Найбільш складним, з найбільш різноманітними екологічними чинниками, є середовище існування живих організмів

варіанти відповідей

наземно-повітряне

грунт

водне

гостальне

Запитання 5

Оберіть штучні екосистеми

варіанти відповідей

поле

город

ліс

ставок

акваріум

коралові рифи

клумба

гори

Запитання 6

Оберіть природні екосистеми

варіанти відповідей

поле

город

ліс

ставок

акваріум

коралові рифи

клумба

гори

Запитання 7

Які структури розрізняють в екосистемах?

варіанти відповідей

просторова

трофічна

економічна

вікова

видова

Запитання 8

З даних організмів виберіть продуцентів

варіанти відповідей

жито

лисиця

кріт

береза

кукурудза

миша полівка

яструб

фітопланктон

Запитання 9

Якщо з даних організмів можна було б утворити ланцюг живлення, то консументом 2 порядку в ньому був би

варіанти відповідей

пшениця

миша полівка

змія

яструб

Запитання 10

Якщо з даних організмів можна було б утворити ланцюг живлення, то консументом 1 порядку в ньому був би

варіанти відповідей

фітопланктон

нехижі риби

хижі риби

тюлень

Запитання 11

Якщо з даних організмів можна було б утворити ланцюг живлення, то консументом 3 порядку в ньому був би

варіанти відповідей

фітопланктон

нехижа риба

тюлень

білий ведмідь

Запитання 12

Сукупність ланцюгів живлення в екосистемі утворюють

варіанти відповідей

загальну сітку

трофічну сітку

переплетення зв′язків

харчові зв′язки

Запитання 13

Згідно правила екологічної піраміди на кожний наступний рівень переходить енергії (у%)

варіанти відповідей

1%

5%

10%

100%

Запитання 14

Сукупність взаємопов'язаних популяцій організмів, які проживають на одній території та взаємодіють між собою і з умовами середовища життя -

варіанти відповідей

біоценоз

екосистема

ареал

біосфера

Запитання 15

Абіотичні чинники середовища - це

варіанти відповідей

різні форми господарської діяльності людини

різні форми взаємодій між організмами

тиск, температура, вологість, освітленість

Запитання 16

Виберіть організми, що є продуцентами:

варіанти відповідей

тварини

гриби

бактерії

рослини

Запитання 17

Розгляньте малюнок, на його основі створіть ланцюг живлення:

варіанти відповідей

яблуко - яблунева плодожерка - шуліка - синиця

яблунева плодожерка - яблуко - шуліка - синиця

яблуко - яблунева плодожерка - синиця - шуліка

синиця - яблуко - яблунева плодожерка - шуліка

Запитання 18

Розгляньте малюнок, на його основі створіть ланцюг живлення:

варіанти відповідей

змія - яструб - миша - овес

овес - яструб - змія - миша

овес - миша - змія - яструб

яструб - миша - змія - овес

Запитання 19

Як називаються гетеротрофні організми екосистем, які отримують органічні речовини, живлячись іншими живими організмами?

варіанти відповідей

 Продуценти

 Консументи

 Редуценти

Запитання 20

Назвіть з наведених живих організмів усіх консументів І порядку

варіанти відповідей

заєць-русак

конюшина лучна

бактерії гниття

миша польва

самка комара

самець комара

Запитання 21

Припустімо, у деякій лісовій екосистемі сумарна біомаса продуцентів становить 1000 тонн. Ґрунтуючись на правилі екологічної піраміди, спільна біомаса консументів другого порядку в цій екосистемі становить приблизно:

варіанти відповідей

100 000 тонн, оскільки консументів завжди більше, ніж продуцентів

1000 тонн, оскільки біомаса усіх трофічних рівнів в екосистемі приблизно однакова

10 тонн, оскільки консументів другого рівня приблизно в 100 разів менше, ніж продуцентів

100 кг, оскільки на кожний наступний трофічний рівень зазвичай переходить 1% енергії

810 тонн, оскільки на кожний наступний трофічний рівень зазвичай переходить 90% енергії

Запитання 22

Стійкість екосистем залежить від

варіанти відповідей

місця розташування

кількості ультрафіолетового проміння

видового різноманіття

кількості вологи

Запитання 23

Ланцюги живлення зазвичай складаються з 5-6 ланок, оскільки

варіанти відповідей

ресурси середовища обмежені

редуценти не справляються з функціями

хижаки не можуть живитися хижаками

в ланцюгах живлення відбувається втрата енергії

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест