Екосистема. Різноманітність екосистем. Харчові зв'язки

Додано: 12 квітня 2020
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 70 разів
20 запитань
Запитання 1

З яких двох частин складається будь-яка екосистема?

варіанти відповідей

Абіотична і біотична

Абіотична і продуценти

Консументи і редуценти

Продуценти і консументи

Запитання 2

Які структури має будь-яка екосистема?

варіанти відповідей

Лише просторову

Просторову і видову

Просторову, видову і екологічну

Видову і екологічну

Запитання 3

Популяції автотрофних організмів, здатних синтезувати оргінічні речовини з неорганічних - це

варіанти відповідей

Редуценти

Консументи

Продуценти

Запитання 4

Популяції гетеротрофних організмів, які живляться готовою органічною речовиною, синтезованою автотрофами - це

варіанти відповідей

Консументи

Продуценти

Редуценти

Запитання 5

Популяції гетеротрофних організмів, які у процесі життєдіяльності розкладають мертві органічні речовини до мінеральних - це

варіанти відповідей

Редуценти

Консументи

Продуценти

Запитання 6

За масштабом екосистеми поділяють на:

варіанти відповідей

Глобальні і локальні

Макроекосистеми і мікроекоситеми

Видові і популяційні

Запитання 7

За походженням екоситеми бувають:

варіанти відповідей

Штучні і наземні

Природні і глобальні

Природні і штучні

Запитання 8

За походженням екосистеми розрізняють:

варіанти відповідей

Наземні, космічні

Наземні, прісноводні, морські

Грунтові, водні

Запитання 9

Термін "екологія" запропонував:

варіанти відповідей

В.М.Сукачов

Карл Август Мебіус

Артур Тенслі

Ернст Геккель

Запитання 10

Термін "біогеоценоз" запропонував:

варіанти відповідей

В.М.Сукачов

Карл Август Мебіус

Артур Тенслі

Ернст Геккель

Запитання 11

Екологія вивчає:

варіанти відповідей

різноманітність і структуру взаємозв'язків між організмами

структуру і функціонування популяцій

вплив екологічних чинників на стан і властивості живих організмів та їхніх угруповань

походження та історичний розвиток життя

Запитання 12

Методи, що застосовуються в екологічних дослідженнях:

варіанти відповідей

моделювання

статистичний

гібридологічний

генеалогічний

моніторинг

метод екологічної індикації

порівняльно-анатомічний

ембріологічний

Запитання 13

Елементарна одиниця еволюції:

варіанти відповідей

вид

популяція

екосистема

біосфера

Запитання 14

Трофічними називають зв'язки:

варіанти відповідей

харчові

просторові

Запитання 15

Серед наведених організмів оберіть продуцентів:

варіанти відповідей

кажан

хлорела

конвалія

аскарида людська

їжак

папороть

гідра прісноводна

Запитання 16

Оберіть зображення консументів:

варіанти відповідей
Запитання 17

До редуцентів, зазвичай, належать:

варіанти відповідей

рослини

тварини

гриби

бактерії

Запитання 18

Обмін речовин між абіотичною і біотичною частинами екосистем має назву:

варіанти відповідей

ланцюги живлення

колообіг речовин

Запитання 19

На кожному етапі передачі енергії від одних організмів до інших витрачається на процеси життєдіяльності (розсіюється у вигляді тепла):

варіанти відповідей

10-20 % енергії

30-40 % енергії

50-60 % енергії

80-90 % енергії

Запитання 20

Кількість ланок в ланцюзі живлення, зазвичай, не перевищує:

варіанти відповідей

7-8

6-7

8-9

4-5

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест