Екосистема. Різноманітність екосистем.

Додано: 12 квітня 2020
Предмет: Біологія, 9 клас
19 запитань
Запитання 1

З яких двох частин складається будь-яка екосистема?

варіанти відповідей

Абіотична і біотична

Абіотична і продуценти

Консументи і редуценти

Продуценти і консументи

Запитання 2

Які структури має будь-яка екосистема?

варіанти відповідей

Лише просторову

Просторову і видову

Просторову, видову і екологічну

Видову і екологічну

Запитання 3

Популяції автотрофних організмів, здатних синтезувати оргінічні речовини з неорганічних - це

варіанти відповідей

Редуценти

Консументи

Продуценти

Запитання 4

Популяції гетеротрофних організмів, які живляться готовою органічною речовиною, синтезованою автотрофами - це

варіанти відповідей

Консументи

Продуценти

Редуценти

Запитання 5

Популяції гетеротрофних організмів, які у процесі життєдіяльності розкладають мертві органічні речовини до мінеральних - це

варіанти відповідей

Редуценти

Консументи

Продуценти

Запитання 6

За масштабом екосистеми поділяють на:

варіанти відповідей

Глобальні і локальні

Макроекосистеми і мікроекоситеми

Видові і популяційні

Запитання 7

За походженням екоситеми бувають:

варіанти відповідей

Штучні і наземні

Природні і глобальні

Природні і штучні

Запитання 8

За походженням екосистеми розрізняють:

варіанти відповідей

Наземні, космічні

Наземні, прісноводні, морські

Грунтові, водні

Запитання 9

Термін "екологія" запропонував:

варіанти відповідей

В.М.Сукачов

Карл Август Мебіус

Артур Тенслі

Ернст Геккель

Запитання 10

Екологія вивчає:

варіанти відповідей

різноманітність і структуру взаємозв'язків між організмами

структуру і функціонування популяцій

вплив екологічних чинників на стан і властивості живих організмів та їхніх угруповань

походження та історичний розвиток життя

Запитання 11

Методи, що застосовуються в екологічних дослідженнях:

варіанти відповідей

моделювання

статистичний

гібридологічний

генеалогічний

моніторинг

метод екологічної індикації

порівняльно-анатомічний

ембріологічний

Запитання 12

Елементарна одиниця еволюції:

варіанти відповідей

вид

популяція

екосистема

біосфера

Запитання 13

Трофічними називають зв'язки:

варіанти відповідей

харчові

просторові

Запитання 14

Серед наведених організмів оберіть продуцентів:

варіанти відповідей

кажан

хлорела

конвалія

аскарида людська

їжак

папороть

гідра прісноводна

Запитання 15

Оберіть зображення консументів:

варіанти відповідей
Запитання 16

До редуцентів, зазвичай, належать:

варіанти відповідей

рослини

тварини

гриби

бактерії

Запитання 17

Обмін речовин між абіотичною і біотичною частинами екосистем має назву:

варіанти відповідей

ланцюги живлення

колообіг речовин

переміщення речовин

Запитання 18

Укажіть основні властивості екосистем.

варіанти відповідей

Цілісність

Замкненість

Ізольованість

Саморегуляція

Масовість

Відкритість

Запитання 19

Укажіть, до якої функціональної групи екосистеми належить зображений організм.

варіанти відповідей

Редуценти

Продуценти

Консументи І-порядку

Консументи ІІ-порядку

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест