Екосистема. Структура, властивості та характеристики

Додано: 12 лютого 2020
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 799 разів
20 запитань
Запитання 1

Виберіть найменші екосистеми

варіанти відповідей

консорційні

ландшафтні

парцелярні

біомні

Запитання 2

Єдиною глобальною екосистемою планети, екосистемою найвищого порядку називають

варіанти відповідей

біосферу

природну зону

Світовий океан

біом

Запитання 3

Найбільш продуктивними біомами на суходолі є...

варіанти відповідей

степ

дощовий тропічний ліс

зарості водоростей та рифи

савани

Запитання 4

ІПродуценти, консументи, редуценти є групами, які визначають структуру.....

варіанти відповідей

видову

просторову

екологічну

генетичну

Запитання 5

Популяції автотрофних організмів, здатних синтезувати органічні речовини з неорганічних, - це ...

варіанти відповідей

продуценти

консументи

редуценти

сапротрофи

Запитання 6

Назвіть основний чинник, що визначає просторовий розподіл рослин

варіанти відповідей

кількість їжі

температура повітря

кількість світла

склад грунту

Запитання 7

Перенесення насіння й плодів рослин, яким властива зоохорія, є прикладом зв'язків...

варіанти відповідей

трофічних

топічних

фабричних

форичних

Запитання 8

Наведіть приклад симбіотичних зв'язків

варіанти відповідей

хижацтво

виїдання

мутуалізм

канібалізм

Запитання 9

Наведіть приклад антибіотичних зв'язків

варіанти відповідей

мутуалізм

коменсалізм

конкуренція

паразитизм

Запитання 10

Сукупність екологічних процесів, що завдяки екологічним зв'язкам забезпечують існування та розвиток екосистеми в часі, - це

варіанти відповідей

структура екосистем

динаміка екосистем

функціонування екосистем

гомеостаз екосистем

Запитання 11

Як нказивається властивість екосистем відновлювати свою динамічну рівнговагу

варіанти відповідей

ціілісність

стійкість

саморегуляція

самоорганізація

Запитання 12

Яка ознака є спільною для усіх екосистем?

варіанти відповідей

самоочищення

видова різноманітність

біогеохімічні цикли

імунна регуляція

Запитання 13

Послідовний ряд живих організмів, пов'язаних харчовими зв'язками, який відображає передачу речовини та енергії в екосистемі, - це ...

варіанти відповідей

трофічна мережа

консорція

ланцюги живлення

трофічний рівень

Запитання 14

Пасовищні ланцюги живлення називають ще ланцюгами ...

варіанти відповідей

розщеплення

синтезу

виїдання

обміну

Запитання 15

Вкажіть косумента І-го порядку в складі широколистого лісу..

варіанти відповідей

дятел строкатий

яструб

жук-олень

бактерії гниття

Запитання 16

Згідно з правилом екологічної піраміди ефективність кожної наступної ланки менша попередньої приблизно на....

варіанти відповідей

1%

5%

10%

15%

Запитання 17

В екосистемі метелики і синиці спожили 1000кг первинної прдукції. Яка біомаса засвоїлася метеликами та синицями відповідно?

варіанти відповідей

100кг і 100кг

100кг і 10кг

10кг і 100кг

10кг і 10кг

Запитання 18

Визначте тип ланцюга живлення: опале листя - дощовий черв'як - кріт - лисиця.

варіанти відповідей

паразитичний

детритний

виїдання

Запитання 19

Укажіть правильну відповідність між організмами, позначеними у ланцюгу живлення цифрами і трофічними рівнями, які вони займають:

трава(1) - заєць(2) - вовк(3) - гриби(4)


варіанти відповідей

1-продуцент, 2-консумент ІІ порядку, 3-редуцент, 4-консумент І порядку

1-редуцент, 2--консумент І порядку, 3-консумент ІІ порядку, 4-продуцент

1-продуцент, 2-консумент І порядку, 3-консумент ІІ порядку,4-редуцент

1-редуцент, 2-продуцент, 3-консумент І порядку, 4-консумент ІІ порядку

Запитання 20

Визначте тип ланцюга живлення: трава - зелений коник - ящірка - яструб

варіанти відповідей

паразитичний

детритний

пасовищний

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест