Екосистема

Додано: 16 лютого 2020
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 3243 рази
12 запитань
Запитання 1

Екосистема - це?

варіанти відповідей

Стійкий, досить однорідний комплекс взаємопов'язаних видів живих організмів і компонентів довкілля

Сукупність умов у яких живуть організми, популяція, угрупування. та які впливають на їх стан і властивості

Сукупність живих організмів, які тісно взаємодіють між собою і з середовищем існування

Сукупність популяцій живих організмі. які населяють ділянку суші або водойми

Запитання 2

Термін "екосистема" ввів?

варіанти відповідей

В.Сукачов

А.Тенслі

К.Мьобіус

В.Ліндеман

Запитання 3

Оберіть абіотичні чинники

варіанти відповідей

Хімічний склад

Вологість

Забруднення повітря

Температура

Вирубка лісів

Світло

Запитання 4

Оберіть форму взаємовідносин - коменсалізм

варіанти відповідей

Мешкання поліхети у черепашках

Гострик дитячий

Епіфітні і деревні рослини

Рак-самітник і актинія

Корені рослин з бульбочковими бактеріями

Запитання 5

Вкажіть Закон оптимуму

варіанти відповідей

Найбільший вплив на ріст і розвиток організму робить той фактор, якого зараз бракує

Найбільш значимий той фактор, який найбільше відхиляється від оптимальних для організму значень

З одного трофічного рівня екологічної піраміди переходить на інший її рівень в середньому не більше 10 % енергії. Більший перехід енергії (або речовини в енергетичному вираженні) веде до несприятливих для екосистеми (і трофічного рівня, що витрачає енергію) наслідків.

Будь-який екологічний фактор має певні межі позитивного впливу на організми

Запитання 6

Угруповання взаємопов'язаних між собою популяцій організмів різних видів, які населяють ділянку місцевості з однорідними умовами існування, - це?

варіанти відповідей

Екосистема

Біогеоценоз

Біотоп

Біоценоз

Запитання 7

Вкажіть Консументів І порядку

варіанти відповідей
Запитання 8

Фабричні зв'язки

варіанти відповідей

Утворюються, коли організми одного виду використовують для побудови своїх споруд залишки, продукти виділення або живих істот іншого виду

Забезпечують поширення одних організмів за допомогою інших

Виникають тоді, коли види не пов’язані прямими трофічними відносинами, але внаслідок життєдіяльності одних видів змінюються умови існування інших.

Запитання 9

Укажіть правильний ланцюг харчування: Продуцент - Консумент І порядку - Консумент ІІ порядку - Консумент ІІІ порядку

варіанти відповідей

Гриб-спорофіт - гусениця - їжак - лисиця

Опале листя - бактерії - гусінь - горобець

Кора берези - личинка комах - дрібні птахи - хижі птахи

Жолудь - миша - лисиця - вовк

Запитання 10

Прикладом детритного ланцюга живлення є...?

варіанти відповідей

Конюшина - заєць - яструб - лисиця

Хвоя сосни - гусениця - синиця- яструб

Мертва тварина - личинки мух - жаба - вуж

Нектар квітки - осоподібна муха - павук - ящірка

Запитання 11

Укажіть агроценози

варіанти відповідей
Запитання 12

Сукцесії поділяються:

варіанти відповідей

Третинні

Первинні

Вторинні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест