Експрес-контроль._ Вектор. Напрямок, модуль вектора. Рівні вектори. Колінеарні вектори(теорія).

11 запитань
Запитання 1

Вектор - це...  

варіанти відповідей

пряма

напрямлений відрізок

відрізок

промінь

Запитання 2

Модуль вектора-це...

варіанти відповідей

довжина відрізка, що зображує вектор

модуль координат

довжина відрізка

точки початку і кінця

Запитання 3

Обери всі правильні твердження.

Нульовий вектор- ...  

варіанти відповідей

не можна зобразити

абсолютна величина дорівнює нулю

початок вектора збігається з кінцем

модуль дорівнює 1

Запитання 4

Рівні вектори...

варіанти відповідей

лежать на одній прямій

лежать на паралельних прямих

протилежний напрям і рівні модулі

співнапрямлені вектори з рівними модулями

Запитання 5


Колінеарні вектори...  

варіанти відповідей

 лежать на одній прямій або на паралельних прямих

лежать на прямих, що перетинаються

 лежать на відрізках

Запитання 6

Укажіть неправильне твердження 

варіанти відповідей

Одиничний вектор - вектор, довжина якого дорівнює 1

Нульовий вектор - вектор, початок і кінець якого збігаються

Вектори, які мають однакові довжини, але протилежно напрямлені - протилежні

Протилежні вектори - це протилежно напрямлені вектори

Запитання 7

Оберіть вірні твердження

варіанти відповідей

а̅ і  ̅b протилежні

а̅ і с̅ колінеарні

а̅ і  ̅b протилежно напрямлені

а̅ і с̅ однаково напрямлені (співнапрямлені)

 ̅b і с̅ протилежно напрямлені

 ̅b і с̅ протилежні

а̅ і с̅ рівні

 ̅b і с̅ колінеарні

Запитання 8

 На якому малюнку вектори рівні

варіанти відповідей
Запитання 9

На яких малюнках зображено протилежні вектори?

варіанти відповідей
Запитання 10

 Як називаються два ненульові вектори, які мають рівні модулі і є співнапрямленими?

варіанти відповідей

колінеарними

компланарними

рівними

співнапрямленими

Запитання 11

Як називаються два ненульові вектори, які лежать на паралельних прямих або на одній прямій?

варіанти відповідей

 рівні

співнапрямлені

 колінеарні

протилежнонапрямлені

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест