18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Екзамен з охорони праці

Додано: 6 травня 2020
Предмет: Основи здоров’я, 11 клас
36 запитань
Запитання 1

Дайте визначення „пожежі

варіанти відповідей

контрольоване горіння поза спеціальним вогнищем;


активне окислення органічних та синтетичних сполук;


 неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем, що розповсюджується у просторі і часі;

стан об’єкта, за якого з регламентованою імовірністю є можливість загорання.

Запитання 2

Який  вогнегасник використовують для гасіння цінних матеріалів?варіанти відповідей

вуглекислотний (ОУ-2)

пінно-хімічний (ОХП-10)

повітряно-пінний (ОВП)


порошковий (ОП-1)

Запитання 3

Який основний нормативно-правовий акт діє в Україні стосовно пожежної безпеки?

варіанти відповідей

Закон „Про пожежну безпеку”Конституція України

Наказ МВС України від 07.12.96

Державні Стандарти України

Запитання 4

Як часто потрібно розгортати та згортати пожежні рукави, які складені та приєднані до кранів?

варіанти відповідей

раз на 1 рік


кожен квартал

не частіше одного разу на рік

не рідше одного разу на півроку

Запитання 5

Особливість приведення в дію порошкового вогнегасника

варіанти відповідей

перевернути догори дном;


 

тримати горизонтально

сильно встряхнути, поревірити на сипучість

спрямувати раструб на пожежу

Запитання 6

. Який з вогнегасників використовують для гасіння електроустановок під напругою та  цінних матеріалів?

варіанти відповідей

пінно-хімічний;


 

повітряно-пінний;

вуглекислотний

порошковий

Запитання 7

Який вогнегасник необхідно розмістити у приміщенні бухгалтерії управління підприємством, де зберігаються цінні папери і може загорітися обладнання під напругою?

варіанти відповідей

ВХП-10

      

     

   

ВВК -2

ВПП-5

ВПП-2

Запитання 8

Що не заборонено гасити водою?

варіанти відповідей

електроустановки під напругою

речовини, що горять без доступу кисню

горючі речовини, в яких питома вага менша  за воду

тверді горючі матеріали

Запитання 9

Що таке оптимальні мікрокліматичні умови?

варіанти відповідей

це такі, які відповідають всім санітарним нормам

такі, при яких працівник не відчуває впливу сторонніх факторів

такі, при яких працівник не відчуває впливу сторонніх факторів

умови, які не шкодять здоров’ю працівника

Запитання 10

За допомогою якого приладу вимірюють атмосферний тиск?

варіанти відповідей

термометр


 


гігрограф

барометр

анемометр

Запитання 11

Яке значення оптимальної вологості повітря в робочій зоні?

варіанти відповідей

25%


40%

60%

70%.

Запитання 12

Що використовують у приміщеннях для захисту здоров’я працівника, якщо не можна створити нормальний мікроклімат?

варіанти відповідей

протигаз

ЗІЗ;

аерозоль

кондиціонер

Запитання 13

Яка повинна бути оптимальна температура у приміщення для працівників, що виконують роботи легкі?

варіанти відповідей

14-16 град.С;


 

 

16-18 град.С

18-20 град.С

20-23 град.С

Запитання 14

Освітлення поділяється на?

варіанти відповідей

 природне;штучне; сумісне


 


штучне;загальне

сумісне;верхнє

комбіноване

Запитання 15

Послідовність надання допомоги?

варіанти відповідей

з′ ясувати причину нещасного випадку, з′ясувати стан потерпілого, надати допомогу, викликати швидку допомогу

з′ясувати причину нещасного випадку, з′ясувати стан потерпілого,з′ясувати,що за підручні засоби маються для надання допомоги,  надати допомогу, викликати швидку допомогу

викликати швидку допомогу,  з′ясувати стан потерпілого

надати допомогу і чекати швидку допомогу

Запитання 16

При штучному диханні кількість вдохів, що треба здійснити потерпілому на хвилину?

варіанти відповідей

10-12 вдохів на хвилину

5-10 вдохів

60-80

чим більш, тим краще

Запитання 17

При непрямому масажі серця, якщо надає допомогу одна людина, вона здійснює?

варіанти відповідей

12-15 надавлювань на грудну клітину з інтервалом в одну секунду та  два вдохів з інтервалом в 5 секунд

2-5 надавлювань на грудну клітину з інтервалом в одну секунду та  п′ять вдохів з інтервалом в 5 секунд

4-5 надавлювань на грудну клітину з інтервалом в одну секунду та  один вдох

10-15 надавлювань на грудну клітину з інтервалом в одну секунду та  два вдохів з інтервалом в 5 секунд

Запитання 18

При артеріальній кровотечі жгут накладають вище рани  на?

варіанти відповідей

1,5 – 2 години

40-60 хвилин

5 годин

30 хвилин

Запитання 19

Перша допомога при вивихах?

варіанти відповідей

не можна вправляти, а навпаки фіксація

холод та знеболюючі і заспокійливі

тугая давяча повязка

не можна давати знеболюючі

Запитання 20

Який порядок допомоги потерпілому при відкритому переломі?

варіанти відповідей

звільнити від впливу фактора, що діє на потерпілого; обробити рану антисептиком; зупинити кровотечу; прикрити рану чистою серветкою; накласти шину

звільнити від впливу фактора, що діє на потерпілого; зупинити кровотечу; обробити рану антисептиком; прикрити рану чистою серветкою; накласти шину

зупинити кровотечу; прикрити рану чистою серветкою; обробити рану антисептиком; накласти шину; звільнити від впливу фактора, що діє на потерпілого

звільнити від впливу фактора, що діє на потерпілого; накласти шину; зупинити кровотечу; обробити рану антисептиком

Запитання 21

Який законодавчий акт визначає правові засади і гарантії працівників, регулює трудові відносини?

варіанти відповідей

Закон „Про охорону праці”Кодекс законів про працю

Закон „Про охорону здоров’я"

Закон „Про загальнообов’язкове соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, замовленими народженням та похованням”.

Запитання 22

Яке максимальне навантаження за санітарними нормами допускається жінкам і дітям згідно КЗпП?

варіанти відповідей

до 10 кг

до 7 кг

до 12 кг

до 15 кг

Запитання 23

.Як називається розділ V Закону „Про охорону праці”?


варіанти відповідей

Стимулювання охорони праці

Державне управління охороною праці

Нормативно-правові акти з охорони праці

Прикінцеві положення

Запитання 24

Хто здійснює громадський контроль за дотриманням законодавства з охорони праці?

варіанти відповідей

громадські організації, зареєстровані в установленому порядку

 

профспілки

прокуратура

інспекція Держнагляд охорони праці

Запитання 25

Санітарні правила та норми затверджуються?

варіанти відповідей

Міністерством аграрної політики України

Міністерством внутрішніх справ України

Міністерством охорони здоровя України

Держнаглядохоронпраці

Запитання 26

Яку відповідальність несуть роботодавці за порушення Законодавства з охорони праці?

варіанти відповідей

адміністративну, дисциплінарну, кримінальну

матеріальну, дисциплінарну, кримінальну

дисциплінарну, матеріальну, адміністративну, кримінальну

матеріальну, кримінальну, адміністративну

Запитання 27

При наявності якої кількості працюючих на підприємствах, установах та організаціях обов’язково створюється служба охорони праці?


варіанти відповідей

не менше 40

не менше 50

не менше 80

не менше 100

Запитання 28

Скільки міститься розділів у Законі України «Про охорону праці?

варіанти відповідей

3

4

5

8

Запитання 29

Як часто, всі посадові особи обов’язково проходять навчання і перевірку знань із питань охорони праці?

варіанти відповідей

раз на півроку


раз на рік

раз на два роки

раз на три роки

Запитання 30

Як називається інструктаж, який проводиться на робочому місті до початку роботи з новоприйнятим працівником або працівником, який буде виконувати нову для нього роботу?

варіанти відповідей

вступний


 


первинний

повторний

цільовий.

Запитання 31

Протягом скількох днів проводиться спеціальне розслідування нещасних випадків?

варіанти відповідей

не більше 5 робочих днів


не більше 10 робочих днів

не більше 20 робочих днів

15 робочих днів

Запитання 32

За стан охорони праці на підприємстві відповідає?

варіанти відповідей

роботодавецьспеціаліст з охорони праці

головний інженер

 головний бухгалтер


Запитання 33

З якою періодичністю роботодавець зобов’язаний організовувати медичні огляди працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці?


варіанти відповідей

1 раз на рік


1 раз на 6 місяців

1 раз на 2 роки

1 раз на 3 роки.

Запитання 34

Для прийняття на роботу підлітка віком 14 -15 років повинен бути дозвіл?


варіанти відповідей

з міліції


з місцевої адміністрації

одного з батьків, або особи яка його замінює

зі школи.

Запитання 35

Хто проводить вступний інструктаж з питань охорони праці?

варіанти відповідей

спеціаліст з охорони праці або особа призначена наказом


роботодавець

головний інженер

головний агроном

Запитання 36

Розслідування нещасних випадків на виробництві триває?

варіанти відповідей

3 робочі дні


добу

10 діб

10 робочих діб

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест