Електричні явища

Додано: 10 грудня 2020
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 917 разів
12 запитань
Запитання 1

Електричний заряд такого роду, як заряд, отриманий на бурштині або ебонітовій паличці, потертих об вовну прийнято називати...

варіанти відповідей

негативним

позитивним

від'ємним

додатним

нейтральним

зарядним

частинним

правильної відповіді немає

Запитання 2

Тіла, що мають заряди одного знака...

варіанти відповідей

не взаємодіють

притягуються

відштовхуються

іноді притягуються, а іноді відштовхуються

правильної відповіді немає

Запитання 3

Тіло ,що втратило електрони, набуває ....

варіанти відповідей

позитивного заряду

негативного заряду

масу

нейтрального заряду

правильної відповіді немає

Запитання 4

Електричний заряд є дискретним, тобто...

варіанти відповідей

електричні заряди фізичних тіл є кратними елементарному заряду

електричні заряди фізичних тіл дорівнюють елементарному заряду

електричні заряди фізичних тіл є меншими за елементарний заряд

маси фізичних тіл є кратними елементарному заряду

маси фізичних тіл дорівнюють елементарному заряду

розміри фізичних тіл є кратними елементарному заряду

розміри фізичних тіл дорівнюють розміру елементарного заряду

Запитання 5

Тіло набуло 200 зайвих електронів, заряд тіла становить...Розв'язок відправити вчителю на перевірку.

варіанти відповідей

200 Кл

- 200 Кл

1,6⋅10-19 Кл

-1,6⋅10-19 Кл

3,2⋅10-19 Кл

- 3,2⋅10-19 Кл

3,2⋅10-17 Кл

- 3,2⋅10-17 Кл

Запитання 6

Який зарял може мати фізичне тіло?

варіанти відповідей

198e

–17,7e

0,5e

- 2е

е

2,5е

1,6е

-1,6е

Запитання 7

Електричне поле не може існувати у...

варіанти відповідей

воді

повітрі

вакуумі

металі

газі

рідині

правильної відповіді немає

Запитання 8

Де електричне поле найсильніше?

варіанти відповідей

в точці А

в точці В

в точці С

усюди однакове

в точках А і В

в точках С і В

в точках А і С

Запитання 9

Оберіть правильні твердження.

варіанти відповідей

силові лінії електричного поля починаються на позитивному заряді й закінчуються на негативному

силові лінії електричного поля починаються на негативному заряді й закінчуються на позитивному

Майкл Фарадей запропонував зображувати електричне поле графічно за допомогою силових ліній

електричний заряд існує окремо від частинки

носієм елементарного негативного заряду є протон

заряди протилежних знаків відштовхуються

під час електризації відбувається створення нових електричних зарядів.

під електрично замкненою системою розуміють таку систему

тіл, у яку не проникають заряджені частинки ззовні і яка не втрачає

«власних» заряджених частинок

Запитання 10

Технічний прийом, який дозволяє розрядити будь-яке заряджене тіло шляхом з’єднання цього тіла провідником із землею, називають

варіанти відповідей

електризацєю

електрометром

електроскопом

заземленням

правильної відповіді немає

Запитання 11

Дві однакові провідні кулі мають електричні заряди -150 нКл та +50 нКл. Яким стане заряд кожної кулі після дотику? Розв'язок відправити на перевірку вчителю на електронну адресу.

варіанти відповідей

-200 нКл

200 нКл

100 нКл

-100 нКл

- 50 нКл

50 нКл

250 нКл

- 250 нКл

Запитання 12

Як зміниться сила взаємодії двох точкових зарядів, якщо відстань між ними зменшити в 3 рази? Розв'язок відправити на перевірку вчителю.

варіанти відповідей

Збільшиться в 3 рази

Збільшиться в 9 разів

Збільшиться в √3 разів

Зменшиться в 3 рази

Зменшиться в 9 разів

Зменшитьсяв √3 разів

Не зміниться

Правильної відповіді немає

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест