Електричні явища. Електризація тіл. Електричний заряд. Два роди електричних зарядів

Тест виконано: 279 разів
12 запитань
Запитання 1

Електризація - це...

варіанти відповідей

форма матерії

процес набуття макроскопічними тілами електричного заряду

процес нагрівання тіла

процес охолодження тіла

Запитання 2

Які види електричних зарядів існують? (2 відповіді)

варіанти відповідей

позитивні

нейтральні

негативні

Запитання 3

Якого заряду набуває ебонітова паличка, якщо її потерти об вовну або хутро?

варіанти відповідей

Позитивний

Негативний 

Елементарний

Запитання 4

Як взаємодіють такі два електричні заряди 1 Кл і 2 Кл з однаковими знаками?

варіанти відповідей

Притягуються

Відштовхуються

Не взаємодіють

Запитання 5

Фізичні тіла, що мають заряди однакового знака...

варіанти відповідей

відштовхуються одне від одного

електрично не взаємодіють

притягуються

залежно від деяких факторів або притягуються або відштовхуються

Запитання 6

Протон...

варіанти відповідей

має негативний заряд

має позитивний заряд

не має електричного заряду

є електрично нейтральною частинкою

Запитання 7

У центрі атома....

варіанти відповідей

електрон,навколо якого обертаються атомні ядра

розташоване ядро, навколо якого обертаються електрони

розміщене ядро, що складається з нейтронів

немає нічого

Запитання 8

Електричний заряд – це 

варіанти відповідей

це фізична величина, яка характеризує властивість частинок і тіл вступати в електромагнітну взаємодію.

[q] = 1 Кл 

це математична величина, яка характеризує властивість частинок і тіл вступати в електромагнітну взаємодію.

[q] = 1 Кл 

це математична величина, яка характеризує властивість тіл отримувати енергію.

[q] = 1 Кл 

Запитання 9

Одиницею електричного заряду є... 

варіанти відповідей

Н

Вт

Кл

Дж

Запитання 10

Як взаємодіють дві різнойменні заряджені кульки?

варіанти відповідей

Відштовхуються

Притягуються

не взаємодіють

Запитання 11

Найменший негативний заряд має 

варіанти відповідей

Нейтрон

Йон

Електрон

Протон

Запитання 12

Який знаку заряду набуде атом, якщо кількість електронів буде більшою за кількість протонів?

варіанти відповідей

Нейтрального

Негативного

Позитивного

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест