Електричні явища . Закон Кулона

Додано: 16 лютого 2023
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 221 раз
19 запитань
Запитання 1

Вкажіть формулу обчислення сили взаємодії двох точкових зарядів (закон Кулона)


варіанти відповідей
Запитання 2

Вкажіть вираз, що виражає суть закону збереження електричного заряду


варіанти відповідей
Запитання 3

Електричний заряд позначається буквою

варіанти відповідей

q

z

y

a

Запитання 4

Тіла,що мають заряди одного знака

варіанти відповідей

Притягуються

Відштовхуються

Злипаються

Не взаємодіють

Запитання 5

Носієм елементарного негативного заряду є

варіанти відповідей

Позитрон

Електрон

Нейтрон

Протон

Запитання 6

Особлива форма матеріі,що існує навколо заряджених тіл або частинок и діє з деякою силою на інші частинки або тіла,які мають електричний заряд

варіанти відповідей

Електричне поле

Магнітне поле

Гравітаційне поле

Електромагнітне поле

Запитання 7

Прилад для виявлення електричного заряду

варіанти відповідей

Телескоп

Кінескоп

Електроскоп

Зарядоскоп

Запитання 8

Технічний прийом,який дозволяє розрядии будь-яке заряджене тіло шляхом з'єднання цього тіла провідником із землею називають

варіанти відповідей

Занулення

Заземлення

Приземлення

Ізолювання

Запитання 9

Закон Кулона записаний для

варіанти відповідей

Заряду

Сили

Маси

Відстані

Запитання 10

Які частинки переходять з одного тіла на Інше при електризації тертям?

варіанти відповідей

протони

нейтрони

електрони

НУКЛОНИ

Запитання 11

Чи може електричне

поле існувати у вакуумі?

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 12

Коли тіло електризується?

варіанти відповідей

коли воно одержує або віддає протони

коли воно одержує або віддає електрони

коли воно одержує або віддає нейтрони

Запитання 13

Два однакових електрометри А і В мають електричні заряди qA= 60 Кл і qB = - 30 Кл відповідно. Чому стануть рівні їх заряди, після з'єднання електрометрів провідником?

варіанти відповідей

q1=92=-90 Кл

q1=q2=15 Кл

01=02=-15 Кл

q1=92=-30 Кл

Запитання 14

На якій відстані розташовані дві кульки зарядами 2.7мкКл і 1нКл, що взаємодіють із силою 1мН у вакуумі?

(відповідь дати у См)

варіанти відповідей

0.09

0,81

9

81

Запитання 15

Як зміниться сила взаємодії двох точкових зарядів у разі зменшення відстані між ними у 3 рази

варіанти відповідей

зменшиться у 3 рази

зменшиться у 9 разів

збільшиться у 9 разів

збільшиться у 3 рази

Запитання 16

Сила взаємодії двох нерухомих точкових зарядів...

варіанти відповідей

прямо пропорційна добутку модулів цих зарядів

 

обернено пропорційна добутку модулів цих зарядів

 прямо пропорційна квадрату відстані між ними

 обернено пропорційна квадрату відстані між ними

Запитання 17

Найменший негативний заряд має 

варіанти відповідей

Нейтрон

Йон

Електрон

Протон

Запитання 18

Які види електричних зарядів існують? (2 відповіді)

варіанти відповідей

позитивні

нейтральні

негативні

Запитання 19

Одиницею електричного заряду є... 

варіанти відповідей

Н

Вт

Кл

Дж

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест