Електричний опір. Закон Ома для ділянки кола

Додано: 22 лютого 2023
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 383 рази
11 запитань
Запитання 1

Сила струму в провіднику ...

варіанти відповідей

прямо пропорційна напрузі на кінцях провідника

обернено пропорційна напрузі на кінцях провідника

не залежить від напруги на кінцях провідника

Запитання 2

Які величини характеризують будь-яке електричне коло?


варіанти відповідей

Сила струму, напруга, довжина провідника

Сила струму, робота струму, опір

Сила струму, напруга, опір

Запитання 3

Яка формула виражає закон Ома для ділянки кола? 

варіанти відповідей
Запитання 4

Як сила струму в провіднику залежить від опору провідника?

варіанти відповідей

Сила струму обернено пропорційна опору

Сила струму не залежить від опору

Сила струму прямо пропорційна опору

Запитання 5

Закон Ома для ділянки кола

варіанти відповідей

Опір прямо пропорційний напрузі та обернено пропорційний силі струму

Напруга прямо пропорційна силі струму та опору

Сила струму прямо пропорційна напрузі та обернено пропорційна опору

Запитання 6

Залежність сили струму в провіднику від напруги на його кінцях називають ...

варіанти відповідей

джоуль-амперною характеристикою провідника

вольт-амперною характеристикою провідника

електричною характеристикою провідника

Запитання 7

Користуючись показами приладів (рис. 1), визначте опір електричної лампи

варіанти відповідей

15 Ом

15 кОм

150 Ом

Запитання 8

Фізична величина, яка характеризує властивість провідника протидіяти проходженню електричного струму - це...

варіанти відповідей

сила струму

опір

напруга

Запитання 9

Одиниця опору в СІ ...

варіанти відповідей

В

А

Ом

Кл

Запитання 10

На рисунку подано шкалу вимірювального приладу. Визначте ціну поділки шкали та показ цього приладу.

варіанти відповідей

0,2 і 1,4 V

0.2 і 1,2V

0.1 і 1,2 V

0.1 і 1,4V

Запитання 11

Які покази приладів на рисунку?

варіанти відповідей

1,4A i 14V

1.2A i 12V

1,4A i 12V

14V i 1,4A

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест