29 квітня о 18:00Вебінар: Використання технології «перевернутий клас» на уроках хімії

Електричний опір. Залежність опору провідника від його довжини. площі перерізу та матеріалу.

Тест виконано: 35 разів
8 запитань
Запитання 1

Яку фізичну величину позначають буквою ρ?

варіанти відповідей

напругу

питомий опір

опір

Запитання 2

За одиницю питомого опору приймають...

варіанти відповідей

Ом⋅м

Ом

Ом⋅мм2

Запитання 3

Закінчіть речення: "Дріт, який використовують для виготовлення нагрівних приладів, повинен мати..."

варіанти відповідей

малий питомий опір, для зменшення втрат електричної енергії

будь-який питомий опір

великий питомий опір, для збільшення опору нагрівного елементу

Запитання 4

Від яких властивостей провідника залежить його опір?

варіанти відповідей

Від маси провідника, від його довжини та площі поперечного перерізу

Від маси і об'єму провідника

Від речовини, з якої його виготовлено, від його довжини та площі поперечного перерізу

Запитання 5

Два провідники виготовлені з одного матеріалу та мають однакову площу поперечного перерізу.Довжина першого провідника вдвічі більша. Його електричний опір..

варіанти відповідей

у 4 рази менший, ніж у другого провідника

у 2 рази менший, ніж у другого провідника

у 2 рази більший, ніж у другого провідника

у 4 рази більший, ніж у другого провідника

Запитання 6

Яка фізична величина характеризує протидію електричному

струму в провіднику?

варіанти відповідей

Електричний опір

Електрична напруга

Потужність

Запитання 7

Якщо довжину провідника зменшити у 3 рази, а площу поперечного перерізу збільшити у 3 рази, то як зміниться опір провідника?

варіанти відповідей

зменшиться у 9 разів

збільшиться у 9 разів

не зміниться

Запитання 8

Визначте опір мідного провідника завдовжки 1,5 м з площею поперечного перерізу 1,7 мм2.

варіанти відповідей

1,5 Ом

1,5 ⋅ 10-2 Ом

1,5 ⋅ 10-4 Ом

1,5 ⋅ 10-8 Ом

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест