13 травня о 18:00Вебінар: Як навчати майбутніх програмістів: практичні кейси для уроків інформатики

Електричний струм

Додано: 23 березня 2020
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 27 разів
12 запитань
Запитання 1

Виберіть назву величини, що характеризує швидкість перенесення заряду через поперечний переріз провідника:

варіанти відповідей

електричний опір

сила струму

напруга

заряд

Запитання 2

Що характеризує електричний опір:

варіанти відповідей

електричне поле в провіднику

швидкість руху електричних зарядів у провіднику

властивість провідника протидіяти проходженню електричного струму

швидкість виконання роботи електричним полем

Запитання 3

Через поперечний переріз провідника проходить заряд 0,12 Кл за 2 хв. Визначте силу струму у провіднику:

варіанти відповідей

0,6 А

0,02 А

0,001 А

0,24 А

Запитання 4

Вкажіть прилад для вимірювання сили струму:

варіанти відповідей

вольтметр

амперметр

реостат

омметр

Запитання 5

Порівняйте, у скільки разів сила струму 3 А більша за силу струму 3 мА:

варіанти відповідей

10

100

1000

10000

Запитання 6

Від чого залежить опір провідника:

варіанти відповідей

від сили струму в провіднику

від напруги на кінцях провідника

від швидкості руху зарядів у провіднику

від розмірів провідника й роду речовини

Запитання 7

Під час перенесення заряду 40 Кл з однієї точки кола до іншої була виконана робота 200 Дж. Визначте напругу між цими точками:

варіанти відповідей

5 В

50 В

0,2 В

8000 В

Запитання 8

Шкала вольтметра має 100 поділок, найбільше значення напруги 20 В. Визначте показання вольтметра, якщо стрілка відхилена на 22 поділки:

варіанти відповідей

4, 4 В

22 В

44 В

2,2 В

Запитання 9

Як зміниться опір провідника з даною площею перерізу, якщо довжину провідника збільшити в 3 рази:

варіанти відповідей

збільшиться в 9 разів

зменшиться в 9 разів

збільшиться в 3 рази

зменшиться в 3 рази

Запитання 10

Обчисліть силу струму, яка протікає в повіднику опором 16 Ом при напрузі 4 В на його кінцях:

варіанти відповідей

4 А

64 А

0,5 А

0,25 А

Запитання 11

Визначте напругу на резисторі опором 3 Ом, у якому тече струм 0,15 А:

варіанти відповідей

0,05 В

0,45 В

4,5 В

20 В

Запитання 12

Як зміниться опір провідника даної довжини, якщо площу поперечного перерізу провідника збільшити у 2 рази:

варіанти відповідей

збільшиться у 2 рази

зменшиться у 2 рази

зменшиться у 4 рази

збільшиться у 4 рази

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест