електричний струм у газах

Додано: 20 листопада 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 198 разів
20 запитань
Запитання 1

Які носії струму в газах ?

варіанти відповідей

Вільні електрони

Вільні електрони і позитивні та негативні йони

атоми

позитивні та негативні йони

Запитання 2

Носіями заряду у вакуумі є..

варіанти відповідей

Електрони

йони

електрони та йони

електрони та дірки

Запитання 3

9. Який розряд являє собою блискавка?


варіанти відповідей

іскровий

коронний

тліючий

дуговий

Запитання 4

8. Де застосовують тліючий газовий розряд?


варіанти відповідей

У дугових електропечах

У прожекторах

У електрозварюванні

У неонових рекламних трубках

Запитання 5

1. Якими носіями електричного заряду утворюється струм у газах і в електролітах?


варіанти відповідей

А . І в газах, і в електролітах — тільки іонами


Б. У газах — тільки іонами, в електролітах — іонами та електронами

В. У газах — електронами та іонами, в електролітах — тільки іонами

Г. І в газах, і в електролітах — тільки електронами


Запитання 6

4. Укажіть середовище, у якому проходження електричного струму супроводжується перенесенням речовини.


варіанти відповідей

електроліт

напівпровідник

метал

вакуум

Запитання 7

5. Розряд якого типу відбувається навколо проводів, по яких тече струм під високою напругою?


варіанти відповідей

тліючий

іскровий

коронний

дуговий

Запитання 8

Основними носіями електричного струму у вакуумі є

варіанти відповідей

 електрони

 

 протони

  

негативні йони


  позитивні йони

 

 позитрони

Запитання 9

У діоді електрон підлітає до анода, маючи швидкість 6 Мм/с. Яка мінімальна прискорююча анодна напруга?

варіанти відповідей

 10,2 В

 

 102 В


220 В

 120 В

Запитання 10

Іскровий газовий розряд

варіанти відповідей
Запитання 11

Блискавка – це...

варіанти відповідей

Іскровий розряд

Дуговий розряд

Коронний розряд

Тліючий розряд

Запитання 12

Що таке рекомбінація?

варіанти відповідей

Процес з’єднання різнойменно заряджених йонів в нейтральну молекулу

Розпад нейтральний молекул на йони

Утворення йонів в наслідок зіткнення нейтральних атомів з електронами

Процес виділення на електродах речовин, пов'язаний з окислювально-відновними реакціями

Запитання 13

Встановіть відповідність між видом самостійного розряду та прикладом.

1. Тліючий

2. Коронний

3. Дуговий

4. Іскровий

А) Блискавка

Б) Лампа денного світла

В) Світіння гострих виступів під час грози

Г) Електрозварювання

варіанти відповідей

1.Б; 2.В; 3.Г; 4.А.

1.В; 2.А; 3.Б; 4.Г.

1.Б; 2.В; 3.А; 4.Г.

1.А; 2.В; 3.Г; 4.Б. 

Запитання 14

Який вид самостійного розряду ви бачите на картинці

варіанти відповідей

іскровий

дуговий

коронний

тліючий

Запитання 15

Носіями струму у газах є...

варіанти відповідей

іони

електрони

іони і електрони

електрони і дірки

Запитання 16

Розряд якого типу відбувається в газовій трубці за умови зниженого тиску?

варіанти відповідей

іскровий

тліючий

коронний

дуговий

Запитання 17

Для електрозварювання використовують...

варіанти відповідей

Іскровий розряд

Дуговий розряд

Коронний розряд

Тліючий розряд

Запитання 18

Проходження струму у газах називається...

варіанти відповідей

Іонізація

Рекомбінація 

Розряд

Дисоціація

Запитання 19

Іскровий газовий розряд

варіанти відповідей
Запитання 20

Розряд якого типу відбувається навколо проводів, по яких тече струм під високою напругою?

варіанти відповідей

тліючий

іскровий

коронний

дуговий

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест