Електричний струм у металах

Додано: 28 квітня
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 414 разів
18 запитань
Запитання 1

Речовини та матеріали, які добре проводять електричний струм називаються ...

варіанти відповідей

провідниками

напівпровідниками

діелектриками

напівдіелектриками

Запитання 2

Електричний струм в металах....

варіанти відповідей

напрямлений рух вільних електронів

напрямлений рух вільних протонів

напрямлений рух вільних йонів

напрямлений рух вільних атомів

Запитання 3

Опір металевого провідника із зростанням температури

варіанти відповідей

зменшується

зростає

не змінюється

залежить від речовини

Запитання 4

Надпровідність - це....

варіанти відповідей

явище різкого зменшення опору металевого провідника при температурі близькій до абсолютного нуля

явище різкого збільшення опору металевого провідника при температурі близькій до абсолютного нуля

явище різкого збільшення опору металевого провідника при зростанні температури

явище різкого зменшення опору металевого провідника при зростанні температури

Запитання 5

Провідники – це 

варіанти відповідей

Речовини та матеріали, які погано проводять електричний струм

Пристрої, які перетворюють різні види енергії на електричну енергію 

Речовини, що змінюють свою провідність з температурою та освітленістю

Речовини та матеріали, які мають багато вільних заряджених частинок

Запитання 6

Електричний струм в металах....

варіанти відповідей

напрямлений рух вільних електронів

напрямлений рух вільних протонів

напрямлений рух вільних йонів

напрямлений рух вільних атомів

Запитання 7

Опір металевого провідника із зменшенням температури

варіанти відповідей

зменшується

зростає

не змінюється

залежить від речовини

Запитання 8


Зміна опору металевого провідника при зміні температури покладено в основу роботи

варіанти відповідей

амперметр

ватметр

термометр опору

вольтметр

Запитання 9

В основу роботи термометрів опору покладено залежність опору металевих провідників від ...

варіанти відповідей

температури

сили струму

роду металу

напруги

Запитання 10

Ким було експериментально встановлена природа струму в металах ?

варіанти відповідей
Запитання 11

Коли виникає явище надпровідності?

варіанти відповідей

При зменшенні температури металів близько абсолютного нуля. 

Такого явища не існує. 

При сталій температурі.

При підвищенні температури більше 300°С. 

Запитання 12

Як рухаються вільні електрони в металах за відсутності електричного поля ?

варіанти відповідей

Не рухаються

Коливаються біля положення рівноваги

Хаотично

Рівномірно

Запитання 13

Явище надпровідності відкрив ...

варіанти відповідей
Запитання 14

У вузлах кристалічної решітки металів розташовані ..., які мають ... заряд .

варіанти відповідей

іони ... негативний 

іони ... позитивний

іони  ... позитивний і негативний 

електрони... негативний 

Запитання 15

Надпровідність - це....

варіанти відповідей

явище збільшення стрибком опору металевого провідника при температурі близькій до абсолютного нуля

явище зменшення стрибком опору металевого провідника при температурі близькій до абсолютного нуля

явище збільшення стрибком сили струму металевого провідника при температурі близькій до абсолютного нуля

явище зменшення стрибком сили струму металевого провідника при температурі близькій до абсолютного нуля

Запитання 16

Який графік відповідає залежності опору металів від температури?

варіанти відповідей
Запитання 17

З підвищенням температури опір металів ...

варіанти відповідей

збільшується

зменшується

не змінюється

спочатку збільшується, а потім зменшується

спочатку зменшується, а потім збільшується

Запитання 18

Спосіб утворення вільних заряджених частинок у металах - ...


варіанти відповідей

електролітична дисоціація

йонізація

руйнування ковалентних зв'язків

рекомбінація

руйнування кристалічної гратки

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест