Робота. Потужність.Теплова дія струму - 8 клас

Додано: 28 квітня
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 24 рази
12 запитань
Запитання 1

Пристрій, який розмикає коло, якщо сила струму в ньому збільшиться понад норму, називають …

варіанти відповідей

Амперметр

Вимикач

Запобіжник

Реостат

Запитання 2

Серед наведених формул укажіть математичний запис закону Джоуля - Ленца.

варіанти відповідей

А=Ult

 I=U/R

Q = I2Rt

Запитання 3

1 кВт·год – це ...

варіанти відповідей

1·103 Дж

3,6·10-3 Дж

3,6·103 Дж

3,6·106 Дж

Запитання 4

Потужність електричного струму характеризує...

варіанти відповідей

електричне поле електричного струму

швидкість виконання роботи електричним струмом

швидкість руху електричного заряду в провіднику

Запитання 5

Серед наведених формул оберіть ті, за допомогою яких можна визначити потужність електричного струму.

варіанти відповідей

P = Ft

 P = IU

P = A/t

P = Fv

Запитання 6

Роботу електричного струму обчислюють за формулою...

варіанти відповідей
Запитання 7

Яку фізичну величину вимірює електролічильник?

варіанти відповідей

Роботу електричного струму

Потужність електричного струму

Вартість електричної енергії

Запитання 8

Зі збільшенням сили струму кількість теплоти, що виділяється з провідника...

варіанти відповідей

Збільшується

Зменшується

Не змінюється

Стає рівною нулю

Запитання 9

Яка кількість теплоти виділиться протягом години в провіднику опором 110 Ом за сили струму 2 А?

варіанти відповідей

220Дж

55Дж

440Дж

1584Дж

1584кДж

Запитання 10

Як зміниться кількість теплоти, що виділяється провідником, якщо час проходження струму в ньому зменшити у 2 рази?

варіанти відповідей

Збільшиться у 2р

Зменшиться у 2р

Збільшиться у 4р

Зменшиться у 4р

Запитання 11

Теплова дія струму використовується в таких пристроях

варіанти відповідей
Запитання 12

Різке зростання сили струму в колі є причиною:

варіанти відповідей

Короткого замикання

Пожежі

Зменшення напруги

Зменшення потужності струму

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест