Електричний струм у напівпровідниках

Додано: 12 лютого
Предмет: Фізика, 11 клас
15 запитань
Запитання 1

Як називається напівпровідниковий пристрій, у внутрішній будові якого сформований один p-­n-перехід?

варіанти відповідей

напівпровідниковий діод

напівпровідниковий транзистор

напівпровідниковий детектор

Запитання 2

Оберіть правильні твердження.

варіанти відповідей

питомий опір більшості напівпровідників зменшується зі збільшенням освітленості

на відміну від металевих провідників питомий опір напівпровідників зазвичай зменшується з підвищенням температури 

різко зменшити питомий опір напівпровідників може введення домішок

Запитання 3

Як називають провідність напівпровідників, зумовлену наявністю в них вільних електронів?

варіанти відповідей

напівпровідниковою провідністю

електронною провідністю

електричною провідністю

Запитання 4

Як називається провідність напівпровідників, зумовлену переміщенням дірок?

варіанти відповідей

електронною провідністю

дірковою провідністю

власною провідністю

Запитання 5

У чистому напівпровіднику електричний струм створює однакова кількість вільних електронів і дірок. Як називають таку провідність напівпровідників?

варіанти відповідей

електронною провідністю

дірковою провідністю

власною провідністю

Запитання 6

Чи правильним є твердження: "Сила зворотного струму незрівнянно менша від прямого"?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 7

Схематичне зображення напівпровідникового діода?

варіанти відповідей
Запитання 8

Оберіть основну властивість напівпровідникового діода.

варіанти відповідей

пропускати електричний струм переважно в одному напрямку

пропускати електричний струм переважно в різних напрямках

пропускати напругу переважно в одному напрямку

Запитання 9

Закінчіть речення: "Електронно дірковий перехід (p­-n-­перехід) — це ділянка контакту двох напівпровідників із різними типами провідності ... "

варіанти відповідей

дірковою (напівпровідник p-типу) та електронною (напівпровідник n-типу)

електронною (напівпровідник n-типу) та дірковою (напівпровідник p-типу)

донорною (напівпровідник p-типу) та акцепторною (напівпровідник n-типу).

Запитання 10

Закінчіть речення: "На залежності провідності напівпровідників від температури ґрунтується дія ..."

варіанти відповідей

термісторів

фоторезисторів

Запитання 11

Закінчіть речення: "На залежності провідності напівпровідників від освітленості ґрунтується дія ..."

варіанти відповідей

термісторів

фоторезисторів

Запитання 12

Як називаються домішки, атоми яких відносно легко віддають електрони?

варіанти відповідей

донорними

акцепторними

Запитання 13

Як називаються домішки, атоми яких "запозичують" електрони?

варіанти відповідей

донорними

акцепторними

Запитання 14

Як називаються напівпровідники з переважно дірковою провідністю?

варіанти відповідей

напівпровідниками p-типу

напівпровідниками n-типу

Запитання 15

Як називається ділянка контакту двох напівпровідників із різними типами провідності — дірковою (напівпровідник p-типу) та електронною (напівпровідник n-типу)?

варіанти відповідей

електронно-­дірковий перехід (p-­n­-перехід)

дірково-електронний перехід (­n­-p-перехід)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест