12 травня о 18:00Вебінар: Лайфхаки з використання сервісу LearningApps в освітньому процесі

Електричний струм у рідинах і електролітах

Додано: 9 квітня 2020
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 49 разів
17 запитань
Запитання 1

Виберіть правильне твердження. Для електролітів...

варіанти відповідей

опір не залежить від температури   

опір зростає при збільшенні температури

опір при 0 С зникає

опір зменшується при збільшенні температури

Запитання 2

Метод отримання за допомогою електролізу точних копій рельєфних виробів називають:

варіанти відповідей

рафінування

гальванопластика

гальваностегія

дисоціація

Запитання 3

Електролітичний спосіб покриття виробу тонким шаром металу називають:

варіанти відповідей

рафінуванням    

гальванопластикою

дисоціацією

гальваностегією

Запитання 4

Метод очищення металів  за допомогою електролізу називають:


варіанти відповідей

дисоціацією

гальванопластикою

рафінуванням         

гальваностегією

Запитання 5

Визначте масу срібла , що виділяється за 2 год. на катоді при електролізі нітрату срібла, якщо електроліз проводиться при напрузі 2 В, а опір розчину

5 Ом.

варіанти відповідей

32 г

3,2 г

320 г

3,2 кг

Запитання 6

За який час при електролізі води виділяється 30г кисню, якщо сила струму дорівнює 2А.

варіанти відповідей

50 год

50 хв

50 с

5 год

Запитання 7

У процесі електролізу з водяного розчину хлориду заліза (FeCi) виділилося 560 мг заліза. Який заряд пройшов через електролітичну ванну?

варіанти відповідей

480 Кл

560 Кл

960 Кл

1920 Кл

Запитання 8

Виконуючи роботу фізичного практикуму з визначення заряду електрона, учень протягом 18 хв пропускав електричний струм 10 А через розчин мідного купоросу. За час досліду маса катода збільшилася від 40 до 43,2 г. Яке значення заряду електрона отримав учень?

варіанти відповідей

1,4-10-19 Кл

1,6-10-19 Кл 

1,8 • 10--19 Кл 

3,6-10-19 Кл

Запитання 9

Під час електролізу дихлориду міді (СиС1 2 ) виділилося 128 г міді. Визначте витрачену енергію, якщо напруга на затискачах електролітичної ванни становила 5 В.

варіанти відповідей

0,96 МДж 

1,93 МДж

3,85 МДж

7,7 МДж

Запитання 10

Внаслідок якого явища в розчинах електролітів з'являються вільні електрони?


варіанти відповідей

 електризації

 іонізації

 дисоціації

дифузії

Запитання 11

Вільними зарядженими частинками в рідинах і електролітах є


варіанти відповідей

 електрони та дірки

йони

лише негативні йони

електрони та йони

Запитання 12

Завдяки якому явищу срібні прикраси можна покрити шаром золота?


варіанти відповідей

електризації

електролізу

дисоціації

дифузії

Запитання 13

Хто відкрив і сформлював закон електролізу ?


варіанти відповідей

 Дж. Джоуль

 А. Ампер

 Е. Резерфорд

 М. Фарадей

Запитання 14

Яка формула є записом І закону Фарадея?


варіанти відповідей

І = U ∕ R

 m = ρ ⋅ V

 m = k ⋅ q

 U = I ⋅ R

Запитання 15

Позначте правильні твердження


варіанти відповідей

додатній електрод називається анод

додатній електрод називається катод

 від'ємний електрод називається анод

  від'ємний електрод називається катод

Запитання 16

Як змінюється кількість йонів в розчині електроліту зі збільшенням температури?


варіанти відповідей

зменшується

збільшується

не залежить від температури

спочатку збільшується, а потім зменшується

Запитання 17

В якій рідині можна спостерігати хімічну дію струму?


варіанти відповідей

 ртуть

 рідкий гелій

 дистильована вода

морська вода

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест