Електричний струм у рідинах та електроліз

Додано: 13 травня 2020
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 485 разів
16 запитань
Запитання 1

У двох електролітичних ваннах, з'єднаних послідовно, знаходиться соляна кислота HCl і розчин хлориду натрію NaCl. Чи однакова кількість хлору виділиться в обох ваннах при проходженні через них струму?

варіанти відповідей

Однаковое

В ванні з HCl більше

В ванні з NaCl більше

Запитання 2

Якими носіями електричних зарядів створюється струм в електролітах?

варіанти відповідей

негативними йонами

позитивними йонами

вільними електронами

позитивними і негативними йонами

Запитання 3

Якою буле маса міді під час електролізу (k=0,33⋅10-6 кг/Кл), якщо за 1 хв проходить струм 1 А? Вкажіть усі правильні відповіді.

варіанти відповідей

1,98⋅10-4 кг

19,8⋅10-6 кг

1,98⋅10-5 кг

19,8⋅10-7 кг

Запитання 4

Як називається процес розпаду молекул солей, кислот і лугів у воді на йони?

варіанти відповідей

дисоціація

рекомбінація

іонізація

електроліз

Запитання 5

Як залежить опір електролітів від температури?

варіанти відповідей

при збільшенні температури опір електроліта зменшується

при збільшенні температури опір електроліта збільшується

опір електроліту не залежить від температури

Запитання 6

Позитивно заряджені йони будуть рухатися до електроду, який зветься...

варіанти відповідей

електрод

катод

анод

Запитання 7

Що показує електрохімічний еквівалент?

варіанти відповідей

масу речовини

масу речовини, що виділяється під час проходження струму

масу речовини, що виділяється під час проходження через електроліт заряду 1 Кл.

масу речовини, що виділяється за одиницю часу

Запитання 8

Як зміниться маса речовини, що виділяється на електроді, якщо силу струму збільшити в 6 разів, а час проходження струму залишити сталим?


варіанти відповідей

збільшиться в 12 раз

збільшиться в 6 раз

збільшиться в 36 раз

зменшиться в 6 разів

Запитання 9

Закони електролізу відкрив

варіанти відповідей

Кулон

Ампер

Фарадей

Джоуль

Запитання 10

Із збільшенням температури електролітів іх ....

варіанти відповідей

Провідність зменшується, а опір відповідно збільшується

Провідність збільшується, а опір відповідно зменшується

Провідність збільшується і опір також збільшується

Провідність зменшується і опір також зменшується

Запитання 11

Розщеплення речовини на йони в водному розчині, або в розплаві називають...

варіанти відповідей

Рекомбінацією

Дисоціацією

Поляризацією

Іонізацією

Запитання 12

Встановіть відповідність між процесом та його назвою:

1- очищення металів за допомогою електролізу;

2- отримання за допомогою електролізу точних рельєфних копій;

3- покриття виробу тонким шаром металу

варіанти відповідей

1-гальванопластика

2-гальваностегія

3-рафінування

1- рафінування

2-гальваностегія

3-гальванопластика

1-гальванопластик;

2-рафінування

3-гальваностегія

1-рафінування

2-гальванопластика;

3-гальваностегія

Запитання 13

Процес виділення речовин на електродах, пов'язаний з окисно-відновними реакціями, які відбуваються на електродах під час проходження струму через електроліт

варіанти відповідей

елетроліз

електролітична дисоціація

рекомбінація

електризація

Запитання 14

Процес приєднання електронів до позитивних йонів називається…

варіанти відповідей

газовим розрядом

несамостійним газовим розрядом

йонізацією газу

рекомбінацією

Запитання 15

Протягом 20 хв електролізу водного розчину солі цинку на катоді електролізної ванни виділився метал масою 2 г. За якої сили струму проходив електроліз? Електрохімічний еквівалент цинку 3,4⋅10-7кг/Кл. Результат округліть до цілих

варіанти відповідей

3 А

4 А

5 А

29 А

Запитання 16

Під час електролізу сталеву деталь площею 800 см2 було вкрито шаром нікелю товщиною 27 мкм. За якої сили струму проходив процес, якщо електроліз тривав 4 години(густина нікелю - 8900 кг/м3, а електрохімічний еквівалент k=0,3*10-6кг/Кл)

варіанти відповідей

 4,45 А

 1,45 А

 8,45 А

 2,45 А

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест