Електричний струм в електролітах

Додано: 5 травня 2020
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 69 разів
10 запитань
Запитання 1

Розщеплення молекул на йони у водних розчинах або розплавах - це

варіанти відповідей

рекомбінація

електроліз

електролітична дисоціація

сублімація

Запитання 2

Носіями електричного заряду в електролітах є

варіанти відповідей

електрони

йони

електрони і йони

протони

Запитання 3

Процес виділення речовини на електродах під час проходження електричного струму

варіанти відповідей

рекомбінація

електроліз

електролітична дисоціація

Запитання 4

Уперше явище електролізу докладно дослідив

варіанти відповідей

Джоуль

Ньютон

Фарадей

Ампер

Запитання 5

При змншенні сили струму, що проходить через електроліт у 4 рази маса речовини, що виділяється на електроді

варіанти відповідей

збільшується у 2 рази

зменшується у 4 рази

не змінюється

змншується у 16 разів

Запитання 6

Яку дію електричного струму використовують для одержання чистих металів, наприклад міді?

варіанти відповідей

механічну

хімічну

теплову

магнітну

Запитання 7

Процес електролізу тривав 10 хв, а сила струму становила 25 А. Скільки срібла виділилось на електроді?

Розв'язання задачі прислати вчителю

варіанти відповідей

16,8 г

18,6 г

1,68 г

Запитання 8

За 10 хв на катоді виділилось 0,54 г хрому( k = 0,18 мг/Кл ) . Сила струму при цьому була

Розв'язання задачі прислати вчителю

варіанти відповідей

3 А

4 А

5 А

6 А

Запитання 9

За 5 годин за сили струму 5 А на катоді виділилось 97 г металу. Електрохіміччний еквівалент цього металу

Розв'язання задачі прислати вчителю

варіанти відповідей

12,9×10-6 кг/Кл

1,1×10-6 кг/Кл

13,9×10-6 кг/Кл

1,39×10-6 кг/Кл

Запитання 10

Скільки часу тривав електроліз, якщо на електроді за сили струму 20 А виділилось 20 г нікелю

Розв'язання задачі прислати вчителю

варіанти відповідей

9 год

3333,3 с

0,9 год

3,33 год

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест