Електричний струм в розчинах та розплавах електролітів. Закон Фарадея

Додано: 5 травня 2020
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 45 разів
10 запитань
Запитання 1

Електролітична дисоціація - це ...

варіанти відповідей

розпад речовини на йони внаслідок дії полярних молекул розчинника.

розпад речовини на електрони та ядро внаслідок дії полярних молекул розчинника.

розчин речовини, в якому відсутні позитивні та негативні йони.

розчин речовини, в якому відсутні вільні заряджені частинки.

Запитання 2

Електроліти - це ...

варіанти відповідей

розчини й розплави, які проводять електричний струм.

тверді або рідкі речовини, які мають йонну провідність.

розчини й розплави, які не проводять електричний струм.

тверді або рідкі речовини, які не мають йонної провідності.

Запитання 3

Електричний струм в електролітах являє собою ...

варіанти відповідей

напрямлений рух вільних електронів.

напрямлений рух позитивних і негативних йонів.

напрямлений рух лише позитивних йонів.

напрямлений рух лише негативних йонів.

Запитання 4

В чому полягає закон електролізу?

варіанти відповідей

 Маса речовини, яка виділяється на електроді, прямо пропорційна заряду, який пройшов через електроліт.

 Маса речовини, яка виділяється на електроді, обернено пропорційна заряду, який пройшов через електроліт.

Маса речовини, яка виділяється на електроді, завжди дорівнює заряду, який пройшов через електроліт.

 Маса речовини, яка виділяється на електроді, не залежить від заряду, який пройшов через електроліт.

Запитання 5

Для визначення електрохімічного еквіваленту міді через розчин купруму (ІІ) сульфату протягом години пропускали струм силою 1 А. Яке значення електрохімічного еквіваленту отримали, якщо маса катода до початку досліду була 64,50 г, а після досліду - 65,70 г?

варіанти відповідей

0,30 мг/Кл

30 мг/Кл

0,33 мг/Кл

33 мг/Кл

Запитання 6

Під час сріблення сталевої ложки на її поверхню було нанесено тонкий шар срібла завтовшки 40 мкм. Визначте масу срібла, якщо площа поверхні ложки дорівнює 50 см2. Густина срібла дорівнює 10,5 г/см3.

варіанти відповідей

2,31 г

2,10 г

3,20 г

1,23 г

Запитання 7

Як зміниться кількість міді, яка осідатиме на катоді під час електролізу, якщо силу струму зменшити в три рази?

варіанти відповідей

 Збільшиться в 3 рази  

Зменшиться в 3 рази 

Не зміниться  

Зменшиться в 9 разів

Збільшиться в 9 разів 

Запитання 8

При якій силі струму проводився електроліз, якщо за 30 хв на катоді утворилося 4,55 г срібла? Електрохімічний еквівалент срібла 1,12*10⁻⁶ кг/Кл

варіанти відповідей

13,5 А

13,5*104 А

2,25 А

2,25*103 А

Запитання 9

Під час електролізу, який тривав 1 год при силі струму 25 А, на катоді виділився метал масою 45 г. Визначте електрохімічний еквівалент цього металу. 

варіанти відповідей

0,5 мг/Кл

 5 кг/Кл

5 г/Кл

0,5 кг/Кл

Запитання 10

Формула першого закону Фарадея для електролізу:

варіанти відповідей

 m=qIt

m=kIt

 m=kq

  m=kqt

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест