Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Електричний струм в металах та електролітах

Додано: 30 квітня 2019
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 370 разів
12 запитань
Запитання 1

Вільними носіями заряду в електролітах є...

варіанти відповідей

вільні електрони

позитивні йони

негативні йони

атоми та молекули

Запитання 2

Спосіб утворення вільних заряджених частинок у металах...

варіанти відповідей

електролітична дисоціація

йонізація

руйнування ковалентних зв'язків

рекомбінація

Запитання 3

Опір металевого провідника збільшується...

варіанти відповідей

при зменшенні температури провідника

при збільшенні температури провідника

при будь-якій зміні температури провідника

при його освітленні

Запитання 4

Спосіб утворення вільних носіїв заряду в електролітах є...

варіанти відповідей

руйнування ковалентних зв'язків

електролітична дисоціація

йонізація

рекомбінація

Запитання 5

Вільними носіями заряду в металах є...

варіанти відповідей

вільні електрони

позитивні йони

негативні йони

атоми, молекули

Запитання 6

На малюнку зображено...

варіанти відповідей

очищення металів

отримання металів

гальваностегія

гальванопластика

Запитання 7

Явище зменшення опору провідника до 0 при температурах більших 0К - це...

варіанти відповідей

надпровідність

електроліз

йонізація

рекомбінація

Запитання 8

Проводять електричний струм...

варіанти відповідей

дисцильована вода

розчини кислот

розчини лугів

розчини солей

Запитання 9

На малюнку зображено...

варіанти відповідей

електроліз

гальванопластика

електролітична дисоціація

гальваностегія

Запитання 10

Зі збільшенням температури опір електроліту...

варіанти відповідей

зменшується

збільшується

не змінюється

спочатку збільшується, потім зменшується

Запитання 11

Процес виділення речовин на електродах,пов’язаний з окисно-відновними реакціями, які відбуваються на електродах під час проходження струму, називають...

варіанти відповідей

електролітична дисоціація

надпровідність

електроліз

рафінування

Запитання 12

Електрохімічний еквівалент чисельно дорівнює...

варіанти відповідей

1 кг певної речовини, яка виділяється на електроді внаслідок проходження через електроліт заряду 1 Кл

масі певної речовини, яка виділяється на електроді внаслідок проходження через електроліт заряду 1 Кл

масі певної речовини, яка виділяється на електроді внаслідок проходження через електроліт певного заряду

1 кг певної речовини, яка виділяється на електроді внаслідок проходження через електроліт певного заряду

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест