Електричний струм в металах та рідинах

Додано: 18 жовтня 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 54 рази
10 запитань
Запитання 1

Хто з фізиків першим вивчав електроліз?

варіанти відповідей

Д. Джоуль

М. Фарадей

Е. Ленц

Запитання 2

Від яких чинників залежить опір металевого провідника?

варіанти відповідей

Температури

Від геометричних параметрів провідника, речовини, з якої він виготовлений

Від геометричних параметрів провідника, речовини, з якої він виготовлений, температури

Запитання 3

Як називається процес виділення речовин на електродах, пов’язаний з окисно-відновними реакціями?

варіанти відповідей

Електроліз

Йонізація

Окислення

Запитання 4

Назвіть явище стрибкоподібного падіння опору провідника до нуля при значному зниженні температури.

варіанти відповідей

Гальваностегія

Рекомбінація

Надпровідність

Запитання 5

Які заряджені частинки є носіями електричного струму у розчинах і розплавах електролітів?

варіанти відповідей

Позитивні і негативні іони

Негативні іони

Позитивні іони

Запитання 6

Який електрод з’єднаний із позитивним полюсом джерела струму?

варіанти відповідей

Катод

Все залежить від джерела струму

Анод

Запитання 7

Як називають будь-які тверді або рідкі речовини, що мають іонну провідність?

варіанти відповідей

Провідники

Електроліти

Діелектрики

Запитання 8

Які частинки під час проходження струму через електроліт називають катіонами?

варіанти відповідей

Позитивні іони, що рухаються до позитивного катода

Позитивні іони, що рухаються до негативного катода

Негативні іони, що рухаються до позитивного катода

Запитання 9

У яких речовинах: металах чи електролітах — під час проходження електричного струму відбувається перенос речовини?

варіанти відповідей

В металах

В металах і електролітах

В електролітах

Запитання 10

Сформулюйте перший закон Фарадея.

варіанти відповідей

Маса m речовини, яка виділяється на електроді під час електролізу, пропорційна силі струму I і часу t його проходження

Маса m речовини, яка виділяється на катоді під час електролізу, дорівнює силі струму.

Маса m речовини, яка виділяється на електроді під час електролізу, пропорційна кількості йонів в електроліті і часу t його проходження

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест