Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Електричний струм в напівпровідниках (теоретичний блок)

Додано: 21 квітня 2019
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 4200 разів
12 запитань
Запитання 1

Напівпровідники - це речовини, які за своєю електропровідністю займають проміжне місце між ...

варіанти відповідей

металами і електролітами

електролітами і газами

провідниками і діелектриками

твердими тілами і рідинами

Запитання 2

З підвищенням температури питомий опір напівпровідників ...

варіанти відповідей

різко зростає

різко зменшується

спочатку зростає, а потім - зменшується

практично не змінюється

Запитання 3

Для напівпровідників характерним є такий тип хімічного зв'язку - ...

варіанти відповідей

ковалентний

йонний

металічний

молекулярний

Запитання 4

Нескомпенсований додатний заряд, що утворюється на вакантному місці валентного електрона при розриві ним зв'язку з атомами кристалычної решітки називають ...

варіанти відповідей

діркою

позитроном

позитивним йоном

катіоном

Запитання 5

Домішки-донори (елементи V групи таблиці Менделєєва, якщо основою є елементи ІV групи) підсилюють ...

варіанти відповідей

електронну провідність

діркову провідність

власну провідність

не впливають на провідність напівпровідника

Запитання 6

Домішки, які підсилюють діркову провідність називають ...

варіанти відповідей

акцепторними

донорними

валентними

дірковими

Запитання 7

Яку провідність має чистий германій?

варіанти відповідей

виключно електронну

виключно діркову

електронно-діркову

йонну

Запитання 8

Який елемент треба додати до Силіцію, щоб отримати напівпровідник n-типу?

варіанти відповідей

Індій

Арсен

Германій

Станум

Запитання 9

Який елемент потрібно додати до Германію, щоб отримати напівпровідник p-типу?

варіанти відповідей

Силіцій

Індій

Арсен

Фосфор

Запитання 10

Визначте речовини, які проводять струм тим краще, чим вища температура.

варіанти відповідей

метали, розчини електролітів

напівпровідники, розчини електролітів

метали, напівпровідники

метали, розріджені гази

Запитання 11

Визначте, як зміниться концентрація вільних електронів ne і концентрація дірок nд, якщо в кристал Силіцію додати домішку Індію.

варіанти відповідей

ne зменшиться; nд збільшиться

ne не зміниться; nд збільшиться

ne збільшиться; nд зменшиться

ne збільшиться; nд не зміниться

Запитання 12

Які з перерахованих речовин не є напівпровідниками?

варіанти відповідей

Силіцій

Германій

Аргентум

Криптон

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест