Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Електричний струм у металах та електролітах

Додано: 25 квітня 2019
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 2058 разів
11 запитань
Запитання 1

Електричний струм у електролітах - це напрямлений рух

варіанти відповідей

Позитивних та негативних йонів

Протонів та електронів

Електронів та йонів

Електронів

Запитання 2

Електричний струм у металах - це впорядкований рух

варіанти відповідей

йонів

вільних електронів

елетронів і дірок

негативних йонів

Запитання 3

З підвищенням температури опір металів ...

варіанти відповідей

збільшується

зменшується

не змінюється

спочатку збільшується, а потім зменшується

Запитання 4

Значення маси електрона

варіанти відповідей

9,1⋅10-31 кг

9,1⋅10-31 г

1,6 ⋅ 10-19 кг

1,6 ⋅ 10-19 г

Запитання 5

Одиниця вимірювання електрохімічного еквівалента речовини у СІ:

варіанти відповідей

кг ∕ моль

кг ∕ Кл

Кл ∕ кг

А

Запитання 6

Явище надпровідності відкрив

варіанти відповідей

К. Рікке

М. Папалексі

Г. Камерлінг-Оннес

М. Боголюбов

Запитання 7

Явище розпаду речовин на йони внаслідок дії полярних молекул розчинника називається

варіанти відповідей

йонізацією

електролітичною дисоціацією

рекомбінацією

молізацією

Запитання 8

Явищем електролізу називають…

варіанти відповідей

процес проходження окисно-відновлювальних реакцій із виділенням на електродах речовини

електричне осадження металів для покриття одних металів шаром інших із метою оздоблення або захисту від корозії

очищення металевої руди від домішок

Запитання 9

Застосування електролізу. Виберіть усі можливі випадки.

варіанти відповідей

добування алюмінію з розплаву бокситів, цинку і нікелю з розчинів

очищення (рафінування) металів від домішок:

гальваностегія (нікелювання, хромування) та гальванопластика (одержання металевих рельєфних копій):

електролітичне полірування поверхні

свічення газосвітних ламп

Запитання 10

Час проходження струму через електроліт збільшився удвічі. Як зміниться маса речовини, виділеної на електроді?

варіанти відповідей

Не зміниться

Збільшиться у 2 рази

Зменшиться у 2 рази

Збільшиться у 4 рази

Запитання 11

Під час електролізу розчину цинк сульфату виділилося 2,45 г цинку. Визначте електрохімічний еквівалент цього металу, якщо крізь електроліт протягом 60 хв проходив електричний струм 2 А.

варіанти відповідей

0, 34 кг / Кл

0, 34 г / Кл

0, 34 мг / Кл

3,4 мг / Кл

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест