Електричний струм в рідинах

Додано: 2 серпня 2019
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 22 рази
10 запитань
Запитання 1

Внаслідок якого явища в розчинах електролітів з'являються вільні електрони?

варіанти відповідей

електризації

іонізації

дисоціації

дифузії

Запитання 2

Вільними зарядженими частинками в рідинах є

варіанти відповідей

електрони та дірки

йони

лише негативні йони

електрони та йони

Запитання 3

В якій рідині можна спостерігати хімічну дію струму?

варіанти відповідей

ртуть

рідкий гелій

дистильована вода

морська вода

Запитання 4

Завдяки якому явищу срібні прикраси можна покрити шаром золота?

варіанти відповідей

електролізу

дисоціації

електризації

дифузії

Запитання 5

Як називається явище розпаду молекул речовини на йони ?

варіанти відповідей

електризація

електролітична дисоціація

іонізація

поляризація

Запитання 6

Хто відкрив і сформлював закон електролізу ?

варіанти відповідей

Дж. Джоуль

А. Ампер

Е. Резерфорд

М. Фарадей

Запитання 7

Яка формула є записом І закону Фарадея?

варіанти відповідей

І = U ∕ R

m = ρ ⋅ V

m = k ⋅ q

U = I ⋅ R

Запитання 8

Як називається спосіб очищення металів за допомогою електролізу?

варіанти відповідей

рафінування

окиснення

електризування

зварювання

Запитання 9

Позначте правильні твердження

варіанти відповідей

додатній електрод називається анод

додатній електрод називається катод

від'ємний електрод називається анод

від'ємний електрод називається катод

Запитання 10

Як змінюється кількість йонів в розчині електроліту зі збільшенням температури?

варіанти відповідей

зменшується

збільшується

не залежить від температури

спочатку збільшується, а потім зменшується

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест