Температура

Додано: 9 серпня 2019
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 357 разів
12 запитань
Запитання 1

Термометр завджи показує...

варіанти відповідей

темпетатуру досліджуваного тіла

свою власну температуру

температуру зовнішнього середовища

температуру будь-якого тіла

Запитання 2

У СІ за основну одиницю температури взято...

варіанти відповідей

градус Цельсія

Фаренгейт

Кельвін

градус

Запитання 3

-100 0С=

варіанти відповідей

100 К

- 273 К

173 К

- 173 К

Запитання 4

63 К =

варіанти відповідей

- 210 0С

336 0С

210 0С

- 336 0С

Запитання 5

Порівняйте 100 К та 1000С

варіанти відповідей

100 К < 1000С

100 К > 1000С

100 К = 1000С

100 К ≈ 1000С

Запитання 6

Цифрою 1 на малюнку показано...

варіанти відповідей

капіляр

резервуар з рідиною

шкалу

скляну колбу

Запитання 7

На малюнку зображено...

варіанти відповідей

рідинний термометр

металевий термометр

термометр опору

рідинно-кристалічний термометр

Запитання 8

Рух частинок тіла називають...

варіанти відповідей

тепловим

дифузіїєю

осмосом

броунівським

Запитання 9

Чим швидше рухаються частинки, тим...

варіанти відповідей

нижча температура тіла.

вища температура тіла.

менша їх кінетична енергія.

більша їх кінетична енергія.

Запитання 10

Реперні точки шкали Цельсія ...

варіанти відповідей

-10 0С

0 0С

10 0С

100 0С

Запитання 11

Температура — це ...

варіанти відповідей

фізична величина, основною одиницею вимірювання в системі СІ є 0С.

міра енергії руху частинок, із яких складається тіло.

міра середньої кінетичної енергії руху частинок, із яких складається тіло.

міра нагрітості тіла.

Запитання 12

Оберіть правильні формули.

варіанти відповідей

t = (T – 273) 0С

T = (t + 273)К.

t = (T + 273) 0С

T = (t - 273)К.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест