23 червня о 18:00Вебінар: Практика реалізації проєктів та відеопроєктів у НУШ

електроліти

Додано: 23 листопада 2019
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 1 раз
12 запитань
Запитання 1

що таке електроліти

варіанти відповідей

розчини або розплави що проводять електричний струм

речовини що мають позитивний заряд

речовини що мають негативний заряд

речовини що при розчиненні розпадаються на йони

Запитання 2

. Вкажіть правильно подане закінчення твердження: «Розчин – це …»

варіанти відповідей

однорідна суміш речовин                                       

неоднорідна суміш речовин

суміш, одним з компонентів є вода  

суміш рідин

Запитання 3

Вкажіть формулу електроліту, який під час електролітичної дисоціації утворює гідроген-йони

варіанти відповідей

4OH  

 НBr                     

KCl  

 Н2CO

Запитання 4

. Виберіть твердження, яке визначає масову частку розчиненої речовини в розчині як відношення

варіанти відповідей

маси розчину до його об'єму                                     

маси розчиненої речовини до маси розчину

маси розчину до маси розчиненої речовини         

маси розчиненої речовини до маси розчинника

Запитання 5

Вкажіть групу, в якій усі речовини є сильними електролітами

варіанти відповідей

Ba(OH)2, NaОН, Al(OH)3                                                         

K23, Na23, Н2CO3

KCl, AlCl3, Н2O                                                                         

Н24, НNО3, НBr

Запитання 6

Вкажіть рядок, де записано лише аніони

варіанти відповідей

+, К+, Н+                                                              

Ag+, NO3-, CO32-

Na+, К+, ОН-

S2-, ОН-, Cl-                                   

Запитання 7

Вкажіть одиниці вимірювання масової частки речовини в розчині

варіанти відповідей

 %                                     

 моль                                  

л  

г

Запитання 8

Вкажіть чинники, від яких залежить розчинність газів у воді

варіанти відповідей

температура води            

тиск    

ступінь подрібнення речовини

колір речовини

запах речовини              

природа речовини        

Запитання 9

Вкажіть умови, за яких реакції йонного обміну перебігають до кінця

варіанти відповідей

утворення осаду                               

утворення слабкого електроліту

збільшення об’єму продуктів реакції

зменшення об’єму реагуючих речовин          

виділення газу                                 

додавання каталізатора

Запитання 10

 Вкажіть масову частку розчиненої речовини в розчині, приготованому із солі масою 50 г і води масою 200г

варіанти відповідей

25 %           

20 %             

3 %

33 %      

Запитання 11

. Вкажіть, взаємодії між якими двома речовинами відповідає скорочене йонне рівняння

Ag+ + Cl- =AgCl 

варіанти відповідей

Ag2О та KCl            

Ag та НCl                   

AgNO3 та НCl            

AgBr та Cl2

Запитання 12

. Вкажіть масу води об’ємом 2,5 л

варіанти відповідей

250 г                

25 г                                      

2,5 кг                

250 кг

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест