18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

електролітична дисоціація

Додано: 5 листопада 2020
Предмет: Хімія, 9 клас
22 запитання
Запитання 1

Визначте поняття «кислота» з точки зору теорії електролітичної дисоціації

варіанти відповідей

кислота — це електроліт, який утворює під час електролітичної дисоціації катіони Гідрогену та гідроксид-аніони

кислота — це електроліт, який не утворює під час електролітичної дисоціації гідроксид-аніони

 кислота — це електроліт, який утворює під час електролітичної дисоціації катіони металу та гідроксид-аніони

 кислота — це електроліт, який утворює під час електролітичної дисоціації катіони одного типу — катіони Гідрогену

Запитання 2

електроліти, які дисоціюють на катіон металу та аніон кислотного залишку це

варіанти відповідей

кислоти

солі

основи

Запитання 3

До електролітів відносяться

варіанти відповідей

натрій сульфат, магній гідроксид, хлор оксид

натрій хлорид, магній сульфат, барій карбонат

калій гідроксид, барій хлорид, аргентум нітрат

Запитання 4

Електроліти, які дисоціюють у водних розчинах або розплавах з утворенням аніонів одного типу - гідроксид-іонів OH‾

варіанти відповідей

Кислоти

Солі

Основи

Оксиди

Запитання 5

Зі скількох стадій складається процес дисоціації сульфатної кислоти?

варіанти відповідей

1

3

2

4

Запитання 6

Електролітична дисоціація - це процес:

варіанти відповідей

дифузії

утворення молекул з йонів

утворення кристалів з йонів

розщеплення електролітів на йони

Запитання 7

Які йони утворюються при дисоціації ZnCl2?

варіанти відповідей

Zn+ i Cl-

Zn2+ i Cl2-

Zn+ i 2Cl-

Zn2+ i 2Cl-

Запитання 8

Електроліти - це...

варіанти відповідей

речовини, які здатні проводити електричний струм

сполуки, розплави або розчини яких проводять електричний струм (проте самі речовини не проводять електричний струм).

сполуки, розплави або розчини яких не проводять електричний струм 

розчини будь-яких речовин

Запитання 9

До неелектролітів належать

варіанти відповідей

Натрій гідроксид

Спирт

Сульфатна кислота

Кисень

Запитання 10

Електроліти, які дисоціюють у водних розчинах або розплавах на катіони металічних елементів та аніони кислотних залишків

варіанти відповідей

Солі

Кислоти

Основи

Оксиди

Запитання 11

Аніони – це:


варіанти відповідей

негативно заряджені йони

позитивно заряджені йони

атоми з частковим негативним зарядом

атоми з частковим позитивним зарядом

Запитання 12

Позитивно заряджені частинки - йони називаються ….

варіанти відповідей

катіони

протони

аніони

нейтрони

Запитання 13

Які речовини дисоціюють у водному розчині?

варіанти відповідей

Al(OH)3

H2SO4

H2SiO3

Na3PO4

Al2O3

Mg

Запитання 14

Визначте ступінь дисоціації електроліту, якщо з кожних 20 молекул продисоціювало на йони 8 молекул .

варіанти відповідей

0.6

40%

2.5

250%

Запитання 15

Виберіть реагенти реакції , якщо скорочене йонне рівняння: Zn2+ + 2OH─ → Zn(OH)2

варіанти відповідей

ZnO i NaOH

ZnCl2 i Cu(OH)2

Zn(OH)2 i KOH

ZnCl2 i KOH

Запитання 16

Вкажіть умови проходження реакції йонного обміну NaOH +H3PO4 →

варіанти відповідей

. Випадання осаду        

Виділення газу і води      

Утворення води            

Запитання 17

Вкажіть умови реакції йонного обміну : К2СО3 + НСl →

варіанти відповідей

Випадання осаду     

Виділення газу і води  

Утворення води     

Запитання 18

Вкажіть скорочене йонне рівняння для реакції LiOH + H2SO4 →

варіанти відповідей

Н+ + ОН- → Н2О

+ + 2ОН- →2Н2О

Li+ + OH- → LiOH

Li+ + SO4 2- → LiSO4

Запитання 19

В якій із зазначених груп йонів знаходяться лише аніони:

варіанти відповідей

К+, Сl¯, Mg2+, H+

ОН¯, SO42¯, Cl¯, PO43¯

Аl3+, Na+, Ca2+, Zn2+

Запитання 20

Яка з речовин у водному розчині дисоціює з утворенням йону Мg2+

варіанти відповідей

MgCl2

MgCO3

MgO

Запитання 21

Правильний запис повного йонного рівняння

варіанти відповідей

CuO + 2HCI → Cu2+ + CI2 + H2O

CuO + 2H+ + 2CI- → Cu2+ + CI2 + H2O

CuO + 2H+ + 2CI- → Cu2+ + 2CI- + H2O

Cu2+ + O2- +2H+ + 2CI- → Cu2+ + CI2 + H2O

Запитання 22

Між якими речовинами реакція у водному розчині не відбувається

варіанти відповідей

Ферум(ІІІ)хлорид + натрій гідроксид

Натрій карбонат + нітратна кислота

Аргентум нітрат + купрум (ІІ)хлорид

Калій нітрат + кальцій гідроксид

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест