Електролітична дисоціація основ, кислот, солей

Додано: 10 жовтня
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 21 раз
12 запитань
Запитання 1

Які йони відповідають за властивості основ?

варіанти відповідей

катіони Гідрогену

гідроксо аніони

катіони металу

аніони кислотного залишку

Запитання 2

Кислоти з точки зору теорії електролітичної дисоціації - це

варіанти відповідей

електроліти, при дисоціації який утворюються катіони металів та аніони кислотних залишків.

електроліти, при дисоціації який утворюються катіони Гідрогену та аніони кислотних залишків.

електроліти, при дисоціації який утворюються катіони металів та гідроксоаніони.

електроліти, при дисоціації який утворюються катіон Гідрогену та аніон гідроксильної групи.

Запитання 3

Які йони відповідають за властивості кислот?

варіанти відповідей

катіони Гідрогену

катіони металів

аніони кислотних залишків

аніони гідроксильних груп

Запитання 4

Солі з точки зору теорії електролітичної дисоціації - це

варіанти відповідей

електроліти, при дисоціації яких утворюються катіони Гідрогену та аніони кислотного залишку

електроліти, при дисоціації яких утворюються катіони металу та аніони кислотного залишку

електроліти, при дисоціації яких утворюються катіони Гідрогену та аніон гідроксильної групи.

електроліти, при дисоціації яких утворюються катіони металу та аніони гідроксильної групи

Запитання 5

Основи дисоціюють на

варіанти відповідей

катіон Гідрогену та аніон кислотного залишку.

катіон металу та аніон кислотного залишку.

катіон Гідрогену та аніон гідроксильної групи.

катіон металу та аніон гідроксильної групи.

Запитання 6

Укажіть назви речовин, які належать до неелектролітів

варіанти відповідей

їдке калі, натрій сульфат

барій гідроксид, натрій йодид

етиловий спирт, гліцерол

кисень, кальцій оксид

Запитання 7

Укажіть формулу речовини, яка є сильним електролітом

варіанти відповідей

H2SO3

NaNO3

H2CO3

Al(OH)3

Запитання 8

Укажіть формулу речовини, яка є слабким електролітом

варіанти відповідей

KOH

NaCl

H2CO3

Ba(OH)2

Запитання 9

Укажіть рядок, в якому наведені хімічні формули тільки електролітів

варіанти відповідей

HNO3,BaO

O2. Ca(NO3)2

HNO3, Ba(OH)2

NaCl, H2

Запитання 10

Укажіть рядок, в якому наведені хімічні формули тільки неелектролітів

варіанти відповідей

CuSO4. MgCl2

BaSO4. CaO

Cl2. CrCl3

Ba(OH)2. S8

Запитання 11

Позначте назву речовини, в якій ковалентний полярний зв'язок перетворюється на йонний за її розчинення у воді

варіанти відповідей

Натрій сульфат

Нітратна кислота

Літій хлорид

Хром(ІІІ) нітрат

Запитання 12

Укажіть, яка з наведених груп містить лише складні аніони

варіанти відповідей

HCO3-. NH4+

Ca2+. NH4+

Cl-. Fe3+

HS-. H2PO4-